Přípravu vysokorychlostní trati zbrzdil soud

Praha – Vysokorychlostní trať, která by v budoucnosti měla vést z Prahy na Brno a Vídeň, zmizí z pražského územního plánu. Nejvyšší správní soud totiž na žádost městské části Běchovice zrušil body územního rozvoje hlavního města, které stanovily vedení uvažované trati podél běchovické rezidenční zóny a napříč klánovickým lesem. Běchovice se podle advokáta Ondřeje Tošnera obávaly především hluku.

 

Běchovice v obavách z hluku v poslední době napadly hned několik plánovaných dopravních staveb – železničních i silničních. „Pokud by se postavilo v Běchovicích vše, s čím počítají zásady územního rozvoje, byly by ze tří stran obklopeny relativně silnými zdroji hluku,“
přiblížil advokát Tošner.

Dráha měla podle rozhodnutí magistrátu začínat za běchovickým nádražím, kam by rychlovlaky přijely po stávající trati od Wilsonova nádraží, resp. Holešovic a Libně. Dále předpokládaly zásady územního rozvoje její vedení na severovýchod souběžně s královéhradeckou dálnicí D11 k hranicím pražského území. Území, kudy měla trať vést, je zahrnuto v seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000.

Podle soudu, který zrušil trasování pouze na pražském území, nebyl výběr koridoru řádně podložen. „Navrhovatelé uspěli s námitkami, že tento záměr nebyl dostatečně posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí, nebyly vyhodnoceny jeho synergické a kumulativní vlivy, nebyly vyhodnoceny varianty vedení koridoru,“ sdělila mluvčí soudu Petra Lavická.

Kromě vysokorychlostní trati protestovala městská část proti trasování vnějšího silničního okruhu kolem Prahy. Také to soud zrušil. Podle mluvčí Lavické trpěly plánované trasy rychlostní silnice a vysokorychlostní železnice obdobnými nedostatky.

Magistrát bude na podzim probírat aktualizaci zásad územního rozvoje, v níž by se mohla objevit i nová trasa vysokorychlostní železnice. „Projednávání bude trvat několik měsíců. Předpokládáme, že aktualizace zásad bude schválena ve třetím čtvrtletí příštího roku,“ řekl náměstek primátora pro územní plán Josef Nosek (ODS).

Vysokorychlostní železniční trati zatím v Česku nejsou a v nejbližších letech se s jejich výstavbou nepočítá. Letos na jaře ale v Praze proběhla konference o vysokorychlostních železnicích. Generální ředitel Českých drah Petr Žaluda tehdy zdůraznil, že bude nutné nové koridory urychleně postavit – v opačném případě hrozí Česku, že přestane být křižovatkou transevropských cest, neboť vysokorychlostní železnice vzniknou v sousedních zemích, kam se dopravci přesunou.