Těžba granátů na Prachaticku je nejasná

Prachaticko – Český báňský úřad rozhoduje o povolení těžby granátů na Prachaticku. Jde o obrovské naleziště tohoto nerostu, kde by se mohlo těžit až 30 let. Část místních je ale proti. Lom je velký 4 hektary a ročně by se tu dalo vytěžit 50 tisíc tun granátu, po dobu téměř třiceti let. Nerost by se využíval jako brusivo. Těžilo se tu už v minulosti, v 90. letech ale lom zavřeli.

Podle místních, kteří proti obnovení těžby protestují, se obecní úřad o jejich názor na obnovení těžby nezajímal. Starostka Ilona Mikešová nesouhlasí. Sdělila však, že přistoupí na referendum. Právě na obci by mělo záležet, v jakém rozsahu se bude těžit. Stížnosti i proces schvalování teď řeší báňský úřad. Zatím ale neví, kdy bude rozhodnuto.

Ložisko granátu na Prachaticku je jedno ze tří v Česku. Mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek dodal, že jen jedno je otevřené, druhé je vytěžené. Přímo v lomu by se ale odstřelovalo a drtilo. Otázkou zhoršení kvality životního prostředí se proto bude zabývat krajský úřad.

Video Reportáž Veroniky Kabátové
video

Reportáž Veroniky Kabátové