Archeologové v chrámu sv. Mikuláše otevřeli tři bezejmenné hrobky

České Budějovice - Při archeologickém výzkumu v českobudějovické katedrále svatého Mikuláše, jejíž počátky sahají do roku 1265, odborníci otevřeli tři hrobky. O té pod jižní kaplí se podle archeoložky Zuzany Thomové dosud nepodařilo najít žádné písemné zmínky. Hrobky nejsou nijak označené. Experti ve čtvrtek odeberou kosterní vzorky a budou se snažit najít odpověď na otázku, proč a ve kterém století lidé zemřeli. Není vyloučeno to, že v archivech najdou zmínku o jejich společenském postavení.

Archeologové se mohou minulostí katedrálního chrámu zabývat díky rekonstrukci, které ze zákona předchází záchranný archeologický průzkum, jenž hradí investor. Za zhruba 27 milionů korun bude v chrámu mimo jiné položena nová podlaha. Když byla stará odstraněna do hloubky barokní podlahy z poloviny 17. století, byl proveden geofyzikální průzkum. „V severní kapli byl v novověké podlaze z roku 1970 přiznaný náhrobní kámen, vědělo se tedy, že je pod ní hrobka,“ řekla Thomová. Souběžně byl průzkum proveden i pod presbytářem a jižní kaplí. I tam byly prokázány dutiny.¨

„Pod kaplí se dal podzemní prostor očekávat, ale pod presbytářem nás to překvapilo, i když jsme později zjistili, že v 70. letech v té hrobce byli. Nejzajímavější byla situace pod jižní kaplí, protože hrobka nebyla známá ani z rekonstrukce z roku 1970, nikdo tam nebyl a nedělal žádné úpravy,“ uvedla.

Ostatky nalezené v kostele sv. Mikuláše
Ostatky nalezené v kostele sv. Mikuláše

Jisté je, že krypta pod presbytářem o rozměrech pět krát tři metry má středověké kamenné stěny. Ty pak byly nejspíše po požáru v roce 1641 zakončeny barokní cihlovou klenbou. Pět pohřbů je orientováno do chrámu, je proto jisté, že to byli církevní hodnostáři, asi sedm s orientací na východ, byli nejspíše měšťané. Podle Thomové není jasné, zda po požáru kosterní pozůstatky byly vyňaty či zůstaly na místě. V okolí kostela byl od 13. století hřbitov a také kostnice. Jisté je, že nejmladší pohřeb je z 18. století, nejstarší se ovšem mohl konat i před 660 lety.

Katedrála se pro veřejnost uzavřela v červnu. Obnova za 27 milionů korun bude trvat do roku 2013. Součástí rekonstrukce svatostánku, na kterou přispěje EU, je vybudování nových rozvodů elektřiny a s tím související instalace nového osvětlení. Bude položena nová podlaha s topením. Na závěr pak bude interiér nově vymalován. Stranou nezůstane ani umělecká výzdoba chrámu. V rámci projektu dojde také k částečné rekonstrukci přízemních prostor děkanství.