Železničáři bourají budovy, pro nové hledají kupce

České Budějovice – V okolí železničních tratí ubývá starých správních budov, které dnes už železničáři nevyužívají – například stará hradla nebo i zastávky. Většina správních budov patří Správě železniční dopravní cesty, staniční budovy zase Českým drahám – obě společnosti se demolicí zbavují povinnosti domky udržovat. Dráhy se chtějí zbavit také některých velkých nádražích budov, které už nejsou potřeba k organizaci provozu. Protože však za prodej zchátralých staveb chtějí peníze, nikdo se do koupě nehrne.

Pod radlicemi bagrů padají například staré strážní domky v jižních Čechách. Nedávno zmizely tři na trati z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy – dříve z nich železničáři ovládali závory u Velkého Ratmírova, Kardašovy Řečice nebo Doňova. Už nejsou potřeba, protože jsou závory ovládány automaticky na dálku. Patřily Správě železniční dopravní cesty, pro vlastníka však dnes už představovaly pouze zbytečné výdaje. K zemi jdou také mnohé budovy, ve kterých se dříve u zastávek prodávaly jízdenky, popř. v nich byly čekárny a zamčené stavby dělají pouze ostudu a navíc jsou pro vlastníka drahé. „Je to velká zátěž pro údržbu i z důvodu placení energií,“ vysvětlila mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Malý užitek a velké náklady přinášejí také nádražní budovy. Ty vesměs stále patří Českým drahám, které plánují jejich výprodej. Kupcům nabídne dopravce několik desítek z celkových 900 staničních budov. Přesný seznam však zatím dráhy nesestavily, stále zkoumají, kterých budov se vlastně smějí zbavit. „Většinou je v objektech technologie nutná k provozování dráhy, to znamená, že budou vždy zatíženy věcným břemenem,“ podotkla mluvčí Pistoriusová.

Mnoho chátrajících staničních budov však už k řízení dopravy potřeba není, dávno z nich zmizel také personál prodávající jízdenky. Nádraží však nelze zdemolovat tak snadno jako opuštěné strážní domky – většinou v budovách žijí lidé. Dráhy by proto chtěly staniční objekty prodat, v Jihočeském kraji jde například o nádraží v Nové Vsi, Borovanech nebo Jílovicích. Nikdo je však nechce – pro kraj nebo obce by byly příliš drahé jak na zakoupení, tak na údržbu. O bezúplatném převodu zase nechtějí slyšet dráhy. Prodejem nádražních budov chtějí získat až deset miliard korun.