Pamětníci odboje si v Pardubicích připomněli operaci Silver A

Pardubice – V Pardubicích se odpoledne sešli vedle návštěvníků také pamětníci výsadku členů operace Silver A a událostí spojených s obdobím heydrichiády. Pietní a vzpomínkové setkání patří do celé řady akcí, které v následujících šesti měsících připomenou sedmdesáté výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a vypálení obcí Ležáky a Lidice.

Setkání se uskutečnilo v areálu pardubického Zámečku, městské vily, která za protektorátu fungovala jako sídlo a popraviště gestapa. Poté se účastníci přesunuli do hotelu Zlatá štika. „Tady se účastníci dozvědí novinky z bádání našich předních historiků,“ dodal pro ČT24 organizátor pietního aktu a ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl. Akce byla určena především pro pamětníky paravýsadku Silver A, ležácké tragédie, pardubického odboje a jejich potomky.

Právě operace Silver A je s Pardubicemi nedílně spojená. Její aktéři, výsadkáři Alfréd Bartoš, Jiří Potůček a Josef Valčík, nad Československem seskočili v noci z 28. na 29. prosince 1941 a měli za úkol navázat rozhlasové spojení mezi protektorátem a Londýnem. To se jim podařilo, kvůli obavám ze zaměření však museli vysílačku Libuše opakovaně přemísťovat, mj. do mlýna v Ležákách.

Ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl ve Studiu ČT24:

0„9. ledna se poprvé pokusil radista Jiří Potůček z paravýsadku Silver A navázat radiové spojení s londýnským vedením. Ono se skutečně podařilo, ale protože neměl zpětnou vazbu, nevěděl o tom. Kvůli nějaké poruše na přijímači musela být vysílačka opravena… My jsme si tento termín, poměrně zlomový z hlediska odboje, vybrali, abychom zavzpomínali v Pardubicích na všechny ty oběti a hrdiny pardubického a ležáckého odboje a heydrichiády.“


V Pardubicích skupina vytvořila velkou ilegální síť spolupracovníků prakticky před očima okupační správy. Skutečnost, že výsadkáři zůstali řadu měsíců v utajení, zůstává dodnes překvapující i pro historiky. „Alfréd Bartoš přišel do Pardubic, kde ho všichni znali, ale nenarazil na lidi, kteří by měli zájem tuto operaci nebo jeho samého prozradit,“ říká historik z lidického památníku Vojtěch Kyncl. „Pardubice a Východočeský kraj měly vytvořeno několik proněmeckých organizací s kontakty na vysoká nacistická místa. Proč vlastně neměli zájem udávat, je otázkou. Je to záležitost historická až romantická.“

Video Ředitel památníku Lidice Milouš Červencl ve Studiu ČT24
video

Ředitel památníku Lidice Milouš Červencl ve Studiu ČT24

Ředitel památníku Lidice Milouš Červencl ve Studiu ČT24

s 14:40, 09.01.2011

Reportáž Erika Knajfla

Rozhovor s historikem Vojtěchem Kynclem