Praha získala stříbrný poklad ze Smíchova

Praha - Praha získala stříbrný poklad, který se našel v listopadu roku 2008 při opravě domu na Smíchově. Součástí jsou předměty a mince o celkové váze asi 490 kilogramů. Poklad bude nyní spravovat Muzeum hlavního města Prahy. Pražští radní rozhodli, že tři nálezce pokladu, kterými byli ukrajinští dělníci, odmění. Každý z nich dostane 200 000 korun.

Součástí pokladu jsou stříbrné příbory, flakony na voňavky, náramky, poháry, tácy, podnosy, svícny a další předměty denní potřeby, dále stovky mincí od pražských grošů z doby Václava IV. a Vladislava Jagellonského přes pruské tolary, ruské carské rubly až po prvorepublikové peníze.

„Pravděpodobně se jedná o pozůstatek stříbrnické dílny,“ řekla kurátorka muzea Pavla Státníková. Podle ní část předmětů zřejmě měla sloužit k dalšímu zpracování, samostatně by tak neměly vysokou cenu. „Sbírka je pro nás cenná jako celek, jako doklad historie stříbrnické dílny,“ dodala.

Pracovníci muzea chtějí nyní sbírku zpracovat a zjistit více o původu dílny. Poté by mohly být předměty vystaveny, muzeum uvažuje i o sepsání publikace.

Předměty byly do skrýše v domě v Duškově ulici uloženy buď před druhou světovou válkou, nebo těsně po válce, tedy před rokem 1948. Podle některých odborníků by mohl být autorem předmětů pražský stříbrník a cizelér Josef Vokurka. Poklad byl po nalezení uložen v Muzeu hlavního města Prahy a byla vyvěšena výzva pro případné majitele. K pokladu se ale nikdo nepřihlásil, a tak připadl městu.