Pražské svahy a zdi se rozpadají – potíže má Kramářova vila i Vyšehrad

Praha – Sesuv hradební zdi na Vyšehradě, ke kterému došlo ve čtvrtek večer, není v Praze ojedinělý. Už několik let se drolí svah pod Kramářovou vilou, dnešní rezidencí premiérů. Sanaci město zahájilo až nyní po dlouhém otálení. Vyšehrad má ale lepší vyhlídky – kvůli akutnímu poškození je naděje na urychlenou opravu.

Sesuv svahu pod Kramářovou vilou je rozsáhlý, zemina už se výrazně přiblížila k Chotkově ulici. „Docházelo k padání kamení a docházelo k tomu, že část skalního masivu se posouvala směrem do komunikace,“ popsal Petr Svoboda z pražského magistrátu.

Magistrát ovšem se zahájením prací několik let vyčkával – sanaci za 30 milionů korun konečně zahájil až nyní. Horolezci nejprve svah zbavili náletových dřevin, potom se pustili do jeho zabezpečení. „Celý svah bude pokryt protierozní sítí, která je kotvena do skály,“ upřesnil dozorce stavby Antonín Princ. Současně by měly po stranách svahu vzniknout nové opěrné zdi namísto těch stávajících, které jsou poškozené a hrozí jejich zřícení.

Na Vyšehradě se rozpadly hradby
Zdroj: ČT24

Čtvrteční sesuv hradeb na Vyšehradě ale ukázal, že obdobné zásahy potřebují i další místa v Praze včetně těch historicky nejvzácnějších. Památkáři a statici, kteří včera sesuv zkoumali, dnes objasnili, že byl pád části zdiva důsledkem mrazů, ale také špatné konstrukce. „Jsou tam dvě konstrukce, které nejsou stavebně provázány, mezi nimi je jakýsi měkký násyp. Když se k tomu přičte to, že v únoru došlo k hlubokému promrzání, dochází ke scénáři, kdy se konstrukce vyvalí,“ ozřejmil Ondřej Šefců z Národního památkového ústavu.

Pro magistrát to není dobrá zpráva. Protože jsou hradby ze 13. století, pravděpodobně se mu nepodaří uplatnit reklamaci. Ta by připadala v úvahu, kdyby sesuv souvisel s nedávnou rekonstrukcí bastionu XXXI. Firma, která ji provedla, však podle památkářů nemá s pádem hradeb nic společného.

Video Reportáž Luďka Jíry
video

Reportáž Luďka Jíry