Stavební uzávěru v Letňanech-Kbelích zrušil soud

Praha – V tzv. velkém rozvojovém území Letňan-Kbel v Praze už neplatí stavební uzávěra. Zrušil ji Nejvyšší správní soud, který tak vyhověl žádosti vlastníka dvou pozemků v rozvojovém území. Podle soudu byla uzávěra vyhlášena nezákonně a navíc trvala příliš dlouho. Jiných pražských velkých rozvojových území se rozhodnutí netýká a tamní stavební uzávěry stále platí.

Nejvyšší správní soud zrušil stavební uzávěru velkého rozvojového území Letňany-Kbely po dvanácti letech od jejího vyhlášení pražským magistrátem. Soud ale zjistil, že tehdy Praha neměla územně plánovací dokumentaci, která je zákonnou podmínkou pro vyhlášení uzávěry. Během následujících let navíc Praha podrobnou dokumentaci neschválila. Vzhledem k tomu a délce uzávěry ji soud zrušil. Podle mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylvy Dostálové soudci zohlednili „naprostou nečinnost hlavního města Prahy při uskutečňování účelu, pro který byla vyhlášena, tedy schválení podrobnější územně plánovací dokumentace“.

V rozhodnutí upozornil správní soud, že je stavební uzávěra jednoduché opatření, následovat však musí další úkony. „Z vyjádření odpůrce (hlavního města Prahy) a jím doložených podkladů je patrná nejasnost, či spíše bezradnost, jak s předmětnou lokalitou naložit. To však nemůže jít k tíži navrhovatele (vlastníka pozemků), který je nečinností odpůrce negativně zasažen na svých právech,“ stojí v rozhodnutí.

Ředitelka městského odboru územního plánu Jitka Cvetlerová řekla, že zastupitelstvo už v roce 2006 část pozemků z uzávěry uvolnilo, na zbylých ale omezení zůstalo. V té době se o lokalitě Letňan mluvilo jako o jedné z variant, kde se měly odehrávat olympijské hry. Práce na přípravě olympijské kandidatury ale Praha nakonec před třemi lety kvůli hospodářské krizi a nutnosti šetřit sama ukončila. Vlastník dvou dotčených pozemků se podle Cvetlerové mohl místo na soud obrátit na Prahu s žádostí o výjimku. Rada hlavního města by pak z uzávěry vyjmula jen jeho pozemky.

Velké rozvojové území Letňany-Kbely leží na části katastrů Prosek, Čakovice, Kbely a Letňany. Ze dvou stran je oblast ohraničena ulicemi Kbelská a Mladoboleslavská, ze severu území kopíruje budovy a plochu letiště, jehož majitelem je podle katastru nemovitostí Výzkumný a zkušební letecký ústav. Několik pozemků patří fyzickým osobám, další hlavnímu městu a investorovi, který chtěl už v minulosti v Letňanech stavět kamenné výstaviště. Uzávěra území byla graficky vymezena v příloze obecně závazné vyhlášky z roku 1999. Nejvyšší správní soud spornou část vyhlášky zrušil, její zbytek nechal v platnosti. Ostatní velká rozvojová území Prahy dnešním rozhodnutím nejsou dotčena a tamní uzávěry nadále platí, zdůraznila mluvčí Dostálová.