Východočeská Sahara prospěje přírodě

Východní Čechy – Jak se dají využít plochy pod vedením vysokého napětí? Například ke vzniku takzvané Východočeské Sahary. Tak se jmenuje projekt, se kterým přišly ekologické organizace na východě Čech. Terénní úpravy pod elektrickými dráty mají podpořit rozvoj pískomilných druhů rostlin a živočichů.

Nevyužívané pozemky pod dráty elektrického napětí mezi opatovickou elektrárnou a Lázněmi Bohdaneč jsou jednou velkou písečnou plochou. Zbývá jen narušit drny a vytvoří se ideální prostředí pro množení pískomilných rostlin a živočichů, věří autoři projektu. „Ta lokalita je zajímavá zejména pro různé druhy bezobratlých živočichů. Jsou tady kriticky ohrožené druhy různých brouků i obojživelníků,“ uvedl spoluautor projektu Východočeská Sahara David Číp.

Výhodou písečných pozemků pod elektrickým napětím je, že nejsou zarostlé stromy a svítí na ně slunce. Takových na východě Čech mnoho není. „To jsou dnes nejohroženější biotopy pro hmyz,“ potvrdil entomolog Bohuslav Mocek z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Prostředí obohatí také několik jezírek a tůní.

Projekt platí státní Agentura ochrany přírody a krajiny, souhlas musely vydat státní lesy, tedy majitel většiny pozemků a také energetici. „Projekt tohoto typu je v České republice realizován poprvé,“ prohlásila mluvčí společnosti ČEZ východní Čechy Šárka Beránková a lesní správce Kamil Beznoska z podniku Lesy ČR doplnil: „Zásahy pod elektrickým vedením jsou z naší strany bezproblémové, protože tato plocha není produkčně využívána.“

Autoři projektu počítají s tím, že by Východočeskou Saharou mohla vést i naučná terénní cyklotrasa.