R35 přes Český ráj chtějí i ministerstva

Liberec – Rychlostní silnice R35 povede napříč Českým rájem po tzv. severní trase. Takové vedení komunikace, která má nahradit vytíženou liberecko-hradecko-olomouckou silnici, podpořila územní studie, kterou nechala zpracovat vláda, proto se k ní přiklonila i odpovědná ministerstva. Už loni o vedení R35 severní trasou, která zhruba odpovídá trasování současné silnice I/35, rozhodlo liberecké krajské zastupitelstvo. Rozhodnutí je důležité především pro obce ležící u dalších zvažovaných tras, které se nyní mohou nerušeně rozvíjet. Rychlostní komunikace přes Český ráj se ovšem v dohledné době stavět nezačne.

Protože ministerstva podpořila severní trasu rychlostní silnice R35, nemusí obce ležící u zvažované jižní a superseverní varianty počítat ve svých územních plánech s 600metrovými koridory. „Už nebudou bránit rozvoji kraje a hlavně dotčených měst a obcí, které tak mohou upravit své územní plány,“ uvedl liberecký hejtman Stanislav Eichler.

V severní trase ovšem zůstane R35 ještě dlouho jenom právě v územních plánech. Její stavba v severočeském úseku, která má stát 20 miliard, v dohledné době nezačne, na seznamu státních dopravních projektů je velmi nízko. Hejtman Eichler odhadl, že pokud půjdou do silnic podobné peníze jako dosud, začne dostavba R35 v Libereckém kraji až za několik desítek let.

Trasování rychlostní silnice R35 přes Český ráj může způsobit podobné problémy jako dávné rozhodnutí vést dálnici D8 přes České středohoří. Podle ekologických sdružení rozšíření stávající silnice rozdělí území Českého ráje. Petici proti severní trase podepsalo na 15 tisíc lidí.

Ekologové od začátku preferovali jižní variantu, která by oproti té severní byla levnější a Českému ráji se vyhnula. Liberecký kraj se jí ale odmítl zabývat, protože by procházela Středočeským krajem a vůbec tak nepomohla s dopravní obslužností regionu. Kraj nakonec zavrhl i superseverní variantu, která se měla přiblížit ke Krkonoším a procházet Semilskem. Proti ní se však postavily obce, navíc měla být velmi drahá. Aktivisté nedávno přišli také s návrhem, aby se R35 v Libereckém kraji vůbec nestavěla vzhledem k nízké vytíženosti stávající silnice.

R35

Silnice I/35, která prochází napříč republikou od hranic s Německem u Liberce přes Hradec Králové a Olomouc až k česko-slovenskému hraničnímu přechodu Bumbálka, se má stát v úseku Liberec – Lipník nad Bečvou velkokapacitní rychlostní silnicí. Ačkoli s její výstavbou stát počítá už od 60. let minulého století (se severním úsekem Hradec–Liberec od 90. let), zatím stojí pouze několik osamocených úseků. Dokončena je stavba mezi Libercem a Turnovem, která tvoří součást rychlého spojení Praha–Liberec, hotov je také východní úsek z Mohelnice do Lipníku nad Bečvou. Zbylých takřka 200 kilometrů je však stále ve starém. Hotov je sice ještě čtyřkilometrový úsek u Opatovic nad Labem, který slouží jako přivaděč pro dálnici D11, avšak ten je izolován a od trasy dnešní I/35 značně vzdálen.