Podle ministerstva se nesmí bourat dům v Revoluční

Praha - Ministerstvo kultury zakázalo zbourat dům na konci Revoluční ulice v Praze. Investor chtěl na místě v blízkosti Štefánikova mostu realizovat projekt Novomlýnská brána. Majitel domu, který chce nový objekt stavět, se proti rozhodnutí ministerských památkářů odvolal. Věc nyní řeší resortní rozkladová komise a ke stanovisku zatím nedospěla.

Projekt Novomlýnská brána by měl zakončit Revoluční ulici a stát se jakousi branou do středu města směrem od řeky. Odborníkům z Národního památkového ústavu se projekt nelíbil, městští památkáři mu ale povolení dali. V dubnu MK jejich rozhodnutí změnilo a rozhodlo, že zbourání domu je nepřípustné. Majitel domu a investor, společnost Brobosu Properties, podala k tomuto rozhodnutí rozklad.

Objemnou stavbu, která počítá s demolicí novorenesančního, dnes zdevastovaného domu a zakomponováním nízkého barokního domku, navrhuje ateliér DaM. „Zpracováváme projekt pro územní rozhodnutí, které předchází žádosti o stavební povolení,“ řekl Petr Burian z ateliéru, který pokračuje v přípravě projektu. Zároveň investor řeší s magistrátem vlastnictví části chodníku, na němž by nový objekt také měl stát. Dosud patřil městu.

V historickém jádru Prahy na konci Revoluční ulice u Štefánikova mostu bude stát moderní budova nazvaná Novomlýnská brána.
Zdroj: ČT24

Majitel pozemku a domu počítá s investicí 250 milionů korun. Dům by měl mít více funkcí, zatím se počítá především s obchody, kancelářemi a parkovacími místy, investor nevylučuje to, že by v něm mohlo být i více bytů. Investor vyzval pět architektonických ateliérů, aby navrhly vyřešit situaci na předpolí Štefánikova mostu, o což se v minulosti pokoušeli již mnozí. Konalo se několik soutěží, v roce 2004 například ateliér DaM prezentoval v Praze svůj návrh muzea Salvadora Dalího.

DaM navrhuje objekt, který není tradičním městským domem - nemá klasickou fasádu s okny. Relativně velmi objemná hmota má abstraktní tvar, plášť budovy má pokrývat perforovaný plech měděné barvy. Objekt by měl mít pasáž, která zpřístupní malebné zákoutí navazující Lannovy ulice.