Botanici objevili vzácné mečíky, ingredience nápojů lásky

Trhová Kamenice - V době, kdy na Zemi vymírají rostlinné a živočišné druhy, objevili ochránci přírody vzácné a chráněné divoké mečíky. Květina opředená středověkými pověstmi se vyskytuje v přírodě jen zřídka. Dařit se jí začalo na pokosených loukách u Trhové Kamenice na Chrudimsku. V plném květu ji botanikové můžou sledovat jen asi 14 dnů. Poté se rostlina v trávě opět zcela ztratí.

Mečík střecholistý se znenadání objevil v přírodní rezervaci Hubský na Chrudimsku. Nový výskyt silně ohroženého druhu botanikové připisují dlouhodobé péči o zdejší louku. „Je to ukrutná radost, skoro bych to přirovnal k adrenalinovému sportu,“ popsal své nadšení botanik Jan Horník z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Aby se mohla rostlina vysemenit a plodit, potřebuje podle vedoucího Správy CHKO Železné hory Vlastimila Peřiny pozdější seč. O kosení louky v přírodní rezervaci se stará zemědělec Josef Zíta. Sám by si divoce rostoucích mečíků nevšiml: „Člověk se diví, že se po těch letech semínka ještě obnoví, seká se to 20, možná 25 let.“

Video Reportáž Michala Klokočníka
video

Reportáž Michala Klokočníka

V místech, kde se mečíkům daří, bývají najednou i stovky rostlin. Louka je součástí Programu péče o krajinu. Pokud se podaří udržet její pozdější kosení, botanikové jsou přesvědčeni, že kromě sedmnácti nově objevených mečíků jich tu další rok poroste mnohem víc.

Vzácná rostlina je opředena i řadou pověstí. Ve středověkých historických pramenech se například uvádí, že mečíky byly součástí rytířské zbroje, aby přinášely ochranu v bitvách. Podle Peřiny se používaly i jako ingredience do nápojů lásky.