IUCN vyžaduje na Šumavě více bezzásahového území

Vimperk - Světový svaz ochrany přírody (IUCN) znovu kritizuje Šumavský park kvůli rozloze bezzásahové oblasti. Správa parku ji chce v budoucnu změnit na 35 procent z celkové plochy. To ale svazu nestačí, požaduje 75, respektive 50 procent území ponechat přírodě. IUCN hrozí tím, že Šumava přijde o mezinárodně uznávaný statut Národní park.

IUCN kritizuje v dopise zaslaném vedení NP Šumava malou rozlohu z celkového území parku, která je ponechána přírodě. Ta činí v současnosti zhruba 13 procent ze 68 000 hektarů a podle plánu má její podíl narůst do roku 2057 na 35 procent. To je podle IUCN nedostačující. Vedení šumavského parku tvrdí, že není možné, aby se na území, do jehož katastru zasahuje 22 obcí, poměr bezzásahového území ještě více zvyšoval. O dopisu IUCN informovalo ekologické Hnutí Duha. Vedení parku to zkritizovalo a ekology viní z porušení listovního tajemství.

Šumava zatím patří ve stupnici parků podle IUCN do kategorie II. Světový svaz ochrany přírody ale tvrdí, že navrhovaná péče o území nebude splňovat kritéria pro tuto třídu. Potom by Šumava byla přeřazena ve Světové databázi chráněných území a název národní park by sloužil pouze k místnímu použití a nebude uznáván mezinárodně, stojí v dopise. „Například Krkonošský národní park (KRNAP) je v kategorii V a Národní park České Švýcarsko nemá vůbec žádnou kategorii IUCN. Přesto se jedná o národní park. Parky v Anglii jsou všechny v kategorii IUCN V a jedná se o národní parky,“ uvedl ale ředitel parku Jiří Mánek.

Připomněl také, že IUCN v roce 2002 doporučilo, že rázu Šumavy by odpovídala kategorie V. Rada NP Šumava se spíš kloní k tomu, aby park patřil do kategorie IV. „Z pozice ředitele se domnívám, že ideální pro Šumavu by byla dvojí kategorizace, kdy by část parku ležela v kategorii II a část v kategorii IV. Dokonce existuje naprosto přesná mapa mého návrhu, kdy je 40 procent území zařazeno do II. a 60 procent území do IV. kategorie,“ uvedl Mánek.

Dodal, že ho zaráží fakt, že roky IUCN respektovala pro Šumavu kategorii II, i když bezzásahová zóna zabírala 13 procent. „Nyní přicházíme téměř s trojnásobkem této zóny a IUCN nám píše, že je to pro kategorii II málo,“ řekl ředitel.

Pravidla péče o národní parky IUCN požadují postupně vyhradit 75 procent území ponechané přírodě. V případě Šumavy však zástupci organizace uznávají, že vzhledem k jejímu charakteru by stačilo, aby se nezasahovalo na 50 procentech území. „Šumava patří mezi mezinárodně proslulé národní parky a chrání přírodní dědictví, které patří každému z nás a jež každý rok obdivují statisíce turistů. Uchránit ji může pouze uvážlivost ministra životního prostředí Tomáše Chalupy při přípravě nového plánu péče a zákona o národním parku,“ řekl Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Video Reportáž Zdeňka Mlnaříka
video

Reportáž Zdeňka Mlnaříka