Litomyšl si připomíná deportaci Židů

Litomyšl - Litomyšl si připomíná sedmdesát let od deportace židovských obyvatel. Vedle kulturních akcí, jako je promítání filmů nebo výstava popisující pohnuté židovské osudy, také město při pietním shromáždění odhalilo stélu, pomník vzpomínající zdejší komunitu, která stojí v místě někdejší synagogy.

K deportaci litomyšlských Židů došlo 2. prosince 1942; v půl druhé ráno se museli seřadit před budovou synagogy, vlak je poté odvezl do Pardubic a odtud do koncentračních táborů v Terezíně a Osvětimi. Z východočeského města jich bylo podle záznamů Terezínské pamětní knihy odvezeno celkem 103 Židů, zahynulo devětaosmdesát. „Ze stovky deportovaných Židů jich přežilo přibližně deset a v současné době žije jediná paní, která deportaci přežila,“ doplnil ředitel regionálního muzea v Litomyšli René Klimeš.

„Byli to aktivní obchodníci, účastnili se tady kulturního života, hospodářsky přispívali k prosperitě toho města,“ říká Marie Venclová, která ku příležitosti výročí připravila o litomyšlské židovské komunitě výstavu archivních dokumentů a fotografií. Ve městě se přitom dochovalo jen zlomek památek a symbolů s Židy spojenými; jednou z nich je dům, kde se původně nacházela židovská modlitebna – v době, kdy zdejší obec neměla svou synagogu.

Autorce výstavy se podařilo vypátrat jeden ze symbolů někdejší synagogy, a sice svitek litomyšlské tóry. Ten vlastní židovská komunita v americkém státě Maryland a místní se s ní nyní snaží navázat bližší spolupráci.

Video Reportáž Michala Klokočníka
video

Reportáž Michala Klokočníka