Pardubická primátorka se zlobí na strážníky a hledá „černou listinu“

Pardubice – Městská policie v Pardubicích se dostala do středu pozornosti primátorky a radních. Dostali anonymní e-mail, který je upozornil na údajnou „černou listinu“ lidí, kteří si na práci strážníků stěžují. E-mail se objevil poté, co se na veřejnost dostala vzájemná korespondence strážníků, kteří si hanlivě psali o občanech.

Chybné kliknutí při práci s e-mailem způsobilo, že zástupce ředitele pardubické městské policie odeslal stěžovateli nejenom odpověď strážníků na jeho připomínku, ale i hanlivé poznámky, se kterými si jednotliví strážníci stížnost vzájemně posílali. Jiný z velitelů městské policie zase častoval občany vulgárními výrazy, které se také dostaly na veřejnost.

Poté přišel na magistrát anonymní e-mail, který zřejmě vytvořili někteří nespokojení strážníci. Tvrdí, že velitelé městské policie sestavili seznam lidí, kteří si na práci strážníků často stěžují. Strážníci potom mají za úkol jejich přestupky trestat tvrdším způsobem než ostatní. „'Černá listina stěžovatelů' existuje a jsou na ní i někteří nepohodlní radní a zastupitelé,“ napsali autoři textu. Trestáni jsou podle nich také strážníci, kteří kritizují své nadřízené.

Video Vstup Erika Knajfla
video

Vstup Erika Knajfla

Kvůli anonymnímu udání i předchozím událostem se musel na magistrát vypravit ředitel městské policie Petr Kvaš. Primátorka Štěpánka Fraňková mu předala tzv. vytýkací dopis. „Já jsem se ještě konkrétně, úplně podrobně neseznámil s obsahem vytýkacího dopis, takže bych to ponechal na dalším vývoji,“ řekl Kvaš po setkání s primátorkou. Sám zatím některým svým podřízeným srazil plat nebo udělil důtku, nechystá se je ale vyhodit. Městští zastupitelé ovšem zdůrazňují, že pokud se „černá listina“ u strážníků skutečně najde, budou chtít, aby velitelé odešli.