Nový posudek: Odstřely v jablonecké štole domy nepoškodily

Jablonec nad Nisou – Popraskané zdi jabloneckých domů nemají nic společného s ražbou protipovodňové štoly, tvrdí znalec, u kterého magistrát objednal odborný posudek. Shodl se tak s autory starších posudků objednaných investorem stavby, Povodím Labe. Majitelé budov ale výsledky těchto posudků zpochybňují – například ten městský podle nich vznikal za příliš příznivých podmínek.

Jablonecký magistrát zadal geologický statický posudek vlivu stavby protipovodňové štoly poté, co si na praskliny začali stěžovat majitelé památkově chráněných budov. Výsledek studie je stejný jako u posudků, které si objednalo Povodí Labe, které stavbu štoly objednalo. „Poškození, která uvádějí majitelé památkově chráněných objektů, nesouvisí přímo s pracemi ve štole,“ shrnul primátor Petr Beitl.

Majitelé poškozených budov ale výsledek městského posudku zpochybňují. Prý v době, kdy vznikal, polevila intenzita odstřelů. Posudky, které si majitelé domů sami zaplatili, docházejí k opačnému závěru než ten městský. „Geologický statický posudek jednoznačně říká, že ty problémy, které tady nastaly, jsou v souvislosti s odstřelováním štoly,“ poukázala lékařka a městská zastupitelka Alexandra Jörglová, která má ambulanci poblíž vznikající štoly. V historické vile jí popraskaly schody i vodní potrubí a propadá se dlažba. Podle dalšího jabloneckého zastupitele Lukáše Pletichy ovšem městský posudek umožní investorovi odmítnout žádosti o odškodnění.

Povodí Labe razí štolu v Jablonci nad Nisou v rámci protipovodňových opatření. Má snížit riziko záplav v Jablonci a sousedních Vratislavicích zvýšením kapacity na vodním toku. V současnosti zachytí koryto pouhé dva krychlové metry vody, s novou štolou by mohla být kapacita až 30 metrů krychlových.