Ekoškola učí děti, jak chránit přírodu

Chyšky - Mezinárodní program Ekoškola vede žáky k odpovědnosti a aktivní ochraně přírody. V Česku ho organizuje sdružení Tereza a děti, které se zapojí, čeká smysluplná a zajímavá práce, jako například ekotým Základní školy v Chyškách na Písecku. Na získání titulu „Ekoškola“ pracoval dva roky a uspěl.

Čtrnáct statečných ze základní školy v Chyškách muselo splnit sedm úkolů a uspět v kontrolním auditu. Nejvíc práce jim dala proměna starého dopravního hřiště na školní zahradu. Samozřejmostí je třídění odpadu a dohlížení na úspory energií. Dalším úkolem je odhalit všechny ekologické nedostatky školy a najít s pomocí vedení a zřizovatele cestu k jejich nápravě. Tak se třeba podařilo vyměnit počítače.

Projekt Ekoškola děti učí nejen to, jak být k životnímu prostředí šetrnější, vede je i k tomu, aby v přírodě trávili více času. Proto mají i novou venkovní učebnu. Tady se, když počasí dovolí, vyučuje nejen ekologická výchova a přírodopis, ale i jazyky nebo výtvarka. „Pravidelnou součástí naší výuky jsou i exkurze, které jsou ve většině případů směřovány na přírodu,“ říká koordinátorka Martina Řehořová.

Pokud si škola bude chtít své ekologické ocenění udržet, nesmí ze svého nasazení slevit a za další dva roky titul znovu obhájit.

Video Reportáž Kristiny Vrkočové
video

Reportáž Kristiny Vrkočové