Zvítězí radnice a piaristická kolej, nebo památkáři?

Litomyšl - Dohady s památkáři a hledání kompromisů. Tak vypadají jednání o přístavbě piaristické koleje v Litomyšli. Město se do projektu pustilo v rámci revitalizace Zámeckého návrší. Původní plány ale narušily vzácné archeologické nálezy.

Když radnice v Litomyšli spustila plány na přístavbu piaristické koleje, odborníci už tušili, že ne vše půjde úplně hladce. „Je to složité, tím spíš že se tam objevily docela zásadní archeologické nálezy,“ uvedl Antonín Dokoupil, vedoucí oddělení rozvoje města, MÚ Litomyšl.

Památkáři usilují o zachování středověkého sklepa

Pod zemí archeologové našli pozůstatky dávného města a středověký sklep. V tu chvíli se proti architektonickým návrhům postavili památkáři. „Přístavba je zapuštěna poměrně významně pod terén, kdy už se nám spodní podlaží dostávalo do konfliktu právě i se středověkým sklepem,“ uvedla Eliška Racková, oddělení památkové péče, NPÚ Pardubice.

Přístavba piaristické koleje počítá s novou knihovnou a obřadní síní. Podle starosty nevyhověl ani jeden ze šesti návrhů. Nové architektonické návrhy znamenají pro město další výdaje a hlavně průtahy. Spornou stavbou se naposledy zabývala vědecká rada. I podle památkářů se rýsuje kompromis. „Bude zachován středověký sklep a s ním velmi těsně související novověké sklepy, ovšem novověké přízemí nad tím, které je pro nás také velmi hodnotné, bude odstraněno,“ dodala Racková. 

V Litomyšli nejde o jediný případ, kdy se kvůli vzácným archeologickým nálezům musely upravit plány investora nebo stavbařů. Pozůstatky někdejšího starého města například poznamenaly i rekonstrukci sousedního regionálního muzea.

Video Archeologické nálezy versus piaristická kolej v Litomyšli
video

Archeologické nálezy versus piaristická kolej v Litomyšli