Pražští skauti vodáci jsou už Sto let na dobré stopě

Praha - Dva skautské oddíly v Praze mají za sebou jako jediné v historii českého skautingu prakticky nepřetržitou stoletou činnost. Je to „Dvojka“, spojená s osobou Jaroslava Foglara – Jestřába, a pak „Pětka“, dnes celým názvem Pátý přístav vodních skautů a skautek PrahaMnohé se změnilo, Pětka se stále vyvíjí a jde s dobou, ale ideály a principy skautského hnutí jsou však stále živé.


Pětka si připomíná svou bohatou historii výstavou Sto let na dobré stopě v Muzeu Kampa. V květnu si pak v prostorách Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí mohou milovníci života podle skautských zákonů prohlédnout výstavu o zakladateli Pětky Jaroslavu Novákovi – Braťkovi, spisovateli a redaktoru časopisu Junák. 

Právě začínající spisovatel Jaroslav Novák – Braťka, Pětku na popud vůdce českých skautů A. B. Svojsíka v březnu 1913 založil. Přestože nacisté skauty zakázali, Braťka a jeho oddíl pracovali dál v ilegalitě. Například založili odbojovou skupinu Zbojník a aktivně se zapojili do protinacistického odboje v rámci tzv. Zpravodajské brigády. Po únoru 1948 Braťka s oddílem pokračoval ve skautské výchově pod hlavičkou Českého Yacht klubu v rámci TJ Slavoj Vyšehrad. To ale neuniklo StB, která Braťku vyslýchala a poté v roce 1954 „odsunula“ jako nežádoucí osobu do Ústí nad Labem. Vedení oddílu převzali jeho odchovanci, zejména Josef Švec – Švígo, který začátkem 60. let převedl Pětku pod TJ Slavoj Praha. Braťka ve své činnosti neskončil a založil odnož Pětky i v Ústí nad Labem. 

Video Vodní skauti z Pětky slaví 100 let
video

Vodní skauti z Pětky slaví 100 let

V Praze kromě původního Braťkova oddílu začala se skautským programem pracovat v roce 1968 další odnož Pětky, posléze pod hlavičkou turistického oddílu TJ Slovan Orbis. Už v 60. letech vznikl i dívčí oddíl a později i oddíly menších dětí – světlušky a vlčata. Dnes je Pátý přístav, sestávající se jak z chlapecké, tak dívčí části, opět zapojen do obnovené české junácké organizace.

Oddílem prošly takové osobnosti jako první ombudsman Otakar Motejl, filozof Radim Palouš, fyzioložka Helena Illnerová, genetik Václav Pačes, jazzman Jiří Stivín, spisovatel František Nepil, olympionik Jan Brzák a řada dalších vynikajících vědců, lékařů, odborníků různých specializací a také sportovců či umělců. Nejen oni se řídí oddílovým pokřikem: „Do čela, nepovol, bij se vpřed – pět, pět, pět“.