Archeologové v Klementinu objevili jezuitskou školu a hroby

Praha - Při záchranném výzkumu v pražském Klementinu objevili archeologové čtyři učebny jezuitské školy z 16. století a dva raně středověké hroby. „Byl to nečekaný objev, nalezené hroby pocházejí už z druhé poloviny devátého nebo z první poloviny desátého století a souvisí s pohřebišti, která jsou z této doby známa hlavně z pravého břehu Vltavy,“ řekl vedoucí archeolog Jan Havrda.

Rozsáhlé vrcholně a pozdně středověké pohřebiště bylo objeveno v západní polovině takzvaného Studentského nádvoří. V úzkém výkopu archeologové zdokumentovali devět hrobů, většina z nich však byla narušena při novověkých stavebních úpravách. K překvapivému nálezu patří dva osamocené hroby s ostatky dvou žen, které odborníci našli v severovýchodní části nádvoří. Jedna z pohřbených u sebe měla malý nůž.

Video Nález jezuitských učeben
video

Nález jezuitských učeben

Co se ve třídách učilo? Fyzika, logika, rétorika a poetika

Pod Studentským nádvořím vědci odkryli i čtyři učebny jezuitské školy. Podle písemných pramenů byl objekt dostavěn roku 1577, tedy 21 let po příchodu jezuitského řádu do Čech. „Podle jednoho ze zachovalých plánů se podařilo i přesně určit, že v nalezených třídách byly v poslední čtvrtině 17. století vyučovány předměty jako fyzika, logika, rétorika a poetika,“ uvedl Havrda. Jezuitská škola, která sloužila k výuce více než 80 let, musela okolo roku 1660 ustoupit výstavbě jižního křídla monumentální raně barokní jezuitské koleje.

Historické zděné konstrukce nebudou při současných stavebních pracech odstraněny. Po jejich dokumentaci budou zakryty, a zůstanou tak zachovány pod zemí jako významné památky, vypovídající o historii areálu prohlášeného za národní kulturní památku, uvedla Irena Maňáková z Národní knihovny, která v Klementinu sídlí.

Archeologové objevili čtyři učebny jezuitské školy
Zdroj: ČTK

Záchranný archeologický výzkum je součástí revitalizace Klementina, která trvá už několik let. V následujících měsících se zájem archeologů přesune na jeho východní stranu.