Nehodě vlaků mohou zabránit výpravčí, upozornila Drážní inspekce

Praha – Více než po roce ukončila Drážní inspekce vyšetřování incidentu na pražském hlavním nádraží, který hrozil přerůst v závažnou nehodu – dva rychlíky se ocitly na jedné koleji proti sobě, vzhledem k nízké rychlosti stihly zastavit. Podle inspekce mimořádnou událost bezprostředně způsobil strojvedoucí rychlíku, který z nádraží odjížděl, bylo ale možné snadno jí zabránit – stačilo by, kdyby na odjezd vlaku přímo na peronu dbal výpravčí.

Na severním záhlaví pražského hlavního nádraží se koncem loňského března sjely dva rychlíky – jeden právě přijížděl vítkovským tunelem z Děčína do své cílové stanice, druhý zrovna vyrazil na tříhodinovou cestu do Letohradu. Nakonec oba vlaky zastavily dvacet metrů od sebe, strojvedoucí vlaku odjíždějícího z nádraží použil rychlobrzdu, druhý rychlík již stál před návěstí Stůj.

Podle Drážní inspekce chyboval strojvedoucí letohradského rychlíku, který projel návěst Stůj. "Po obdržení návěsti 'Souhlas k odjezdu' od vlakvedoucí uzavřel dveře soupravy vlaku a
uvedl vlak do pohybu z prostoru pro výstup a nástup cestujících," stojí v závěrečné zprávě inspektorů s tím, že návěstidlo je viditelné ze vzdálenosti 150 metrů. Strojvedoucí sice při vyšetřování uvedl, že viděl návěst Volno, to ale odmítl výpravčí a zpochybnila také vlakvedoucí, kterou při odjezdu jeden z cestujících upozornil, že vlak jel od nástupiště proti červenému světlu zakazujícímu jízdu. Totéž potvrdila také kontrola samotného návěstidla.

Inspektoři ovšem upozornili, že existuje jednoduchý způsob, jak podobným incidentům zamezit – postavit přímo na nástupiště výpravčího. Stále častěji se výpravčí stěhují do kanceláří a vlaky vypravují pouze prostřednictvím návěstidel, aniž by na ně viděli. Podle Drážní inspekce to sice Českým drahám a později Správě železniční dopravní cesty, pod niž výpravčí přešli, umožnilo snížit počet výpravčích, avšak na úkor bezpečnosti. „Součinnost výpravčího, strojvedoucího a obsluhy vlaku při výpravě a odjezdu vlaku je bezpečnostním prvkem výrazně zabraňujícím selhání lidského činitele,“ upozornili inspektoři s tím, že výpravčího stojícího u vlaku SŽDC nenahradila žádným technickým bezpečnostním opatřením, pouze přenesla odpovědnost na strojvedoucí. Po dalších podobných nehodách v posledních letech, z nichž při jedné se vlaky skutečně srazily (u Paskova v roce 2009), Drážní inspekce na problém související s rušením výpravčích upozorňovala, ale bez výsledku.

Železniční správa přitom nedávno oznámila, že tzv. dálkové řízení bez výpravčích u vlaků zavede na několika dalších tratích. „Z výpravčích se vlastně stanou nově dispečeři,“ přiznal mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák.