Přesun stovek milionů do ROPu Jihozápad je ohrožený

České Budějovice - Získání zhruba 535 milionů korun, které byly připraveny pro žadatele o dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad, je ohroženo. Peníze měl ROP Jihozápad získat na základě usnesení vlády o přesunu peněz z ROP Severozápad a operačního programu Technická pomoc. Monitorovací výbor ROP Severozápad ale přesun neschválil.

Podle předsedy regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grünera monitorovací výbor ROP Severozápad na začátku července neschválil převod 3,1 miliardy korun navzdory tomu, že nevyčerpání těchto peněz je rizikové a Česká republika o ně může přijít. Přesun 7,3 miliardy korun z rizikových operačních programů schválila koncem května bývalá vláda. Některé operační programy jsou kvůli chybám v projektech pozastaveny už déle než rok. Kraje by měly za chyby platit miliardové částky.

Vedení ROP Jihozápad se bude snažit ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj slíbené peníze pro žadatele z Jihočeského a Plzeňského kraje získat. „ROP Jihozápad je připraven přislíbené dodatečné finance plně využít. Hned po oznámení vlády o přesunu peněz z rizikových operačních programů jsme začali konat a dnes je téměř vše připraveno k tomu, aby tyto prostředky byly včas a smysluplně, v rámci ROP Jihozápad, rozděleny,“ uvedl Grüner.

Financovány by byly zejména projekty v oblasti školství či sociální péče

V jižních a západních Čechách je podle něj řada dobrých projektů, které nemohly být kvůli nedostatku peněz podpořeny. Jen na rekonstrukci místních komunikací by bylo zapotřebí více než 1,5 miliardy korun. Další projekty jsou připravené v oblasti školství, zdravotní a sociální péče. „Byli bychom neradi, aby Česká republika vracela finance určené na dotace jen proto, že se její představitelé nedokážou dohodnout na efektivním čerpání zmíněných finančních prostředků,“ zdůraznil Grüner.

Zájemci by o dotace mohli žádat od podzimu

Výzvu k předkládání projektů chce úřad ROP Jihozápad vyhlásit letos na podzim. Zájemci o dotace budou mít přibližně měsíc a půl na to, aby projektové žádosti předložili. „Bude se jednat o takzvanou podmínečnou výzvu. Úspěšní žadatelé získají dotace na své projekty jen tehdy, pokud budou schváleny finanční přesuny v monitorovacích výborech jednotlivých operačních programů a pokud tyto přesuny schválí také Evropská komise,“ řekla ředitelka úřadu ROP Jihozápad Michaela Šímová. 

Mimořádné dotace mají být určeny na podporu ekologické dopravy, rozšíření základního a středního školství a sociální infrastruktury. Na ekologickou dopravu je podle Šímové v rámci přesunu peněz připraveno zhruba 150 milionů korun, na školství 325 milionů korun a na sociální služby 60 milionů korun.