Pražský hrad skrývá unikátní restaurátorskou dílnu

Praha - V restaurátorské dílně Pražského hradu dokáží odborníci díky modernímu vybavení a metodám nejlépe v Česku zrestaurovat oděvy z archeologických vykopávek. Textilní dílna patří ke špičkovým evropským pracovištím. Restaurátoři zde pracují se vzácnými památkami, například s pohřebními oděvy z královské hrobky. Nedávno zde zrestaurovali i unikátní zbroj svatého Václava.

Odborníci v současné době pracují na restaurování a konzervaci textilu nalezeného v hrobkách církevních hodnostářů a panovníků - třeba Karla IV. a jeho manželek. Nejstarší kusy oblečení pocházejí z 10. století. „Základem restaurování textilu je textilně-technologický průzkum, tedy zjištění fyzického stavu a ohromný rozbor textilie,“ říká kurátorka textilní sbírky Pražského hradu Milena Bravermanová.

Na rozpadajících se látkách odborníci dokážou vypátrat vzory, barevnost i zlaté výšivky. Díky tomu jsou pak schopni určit místo a časové období vzniku daného kusu oděvu. „Mysleli jsme si, že většina tkanin pochází z Evropy, ale dnes jsme překvapeni, kolik importů pochází z Asie,“ dodala Bravermanová. Většinou jsou pak textilní artefakty zakonzervovány, v ojedinělých případech se vytvoří i jejich replika.

Mimo to se na Pražském hradě nachází i velká sbírka barokních gobelínů a vázaných koberců, které jsou renovovány v budově Ústavu šlechtičen. Do textilních sbírek patří i železné košile včetně unikátní zachovalé vojenské zbroje připisované svatému Václavovi. Ta bude poprvé vystavena v rámci dne otevřených dveří o státním svátku 28. září.