Ministerstvo chce oživit stavbu R52 – alespoň u Mikulova

Brno – V rychlou dostavbu rychlostní silnice R52 od Pohořelic na hranice s Rakouskem u Mikulova nemohou řidiči doufat. Alespoň část by ale v dohledné době vzniknout měla. Podle ministra dopravy v demisi Zdeňka Žáka stát společně s Jihomoravským krajem urychlí přípravu výstavby obchvatu Mikulova.

Nejvyšší správní soud loni zrušil téměř celé zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje včetně schválené trasy rychlostní silnice R52, která se má stát součástí dálničního spojení Brna s Vídní. K tomu přibyla další rozhodnutí, naposledy v červenci a srpnu zrušily soudy výjimky, které měly umožnit stavbu dvou úseků v biotopech zvláště chráněných druhů. Jeden rozsudek se týká příhraničního úseku Perná–Mikulov, st. hr., kde by měl vzniknout mikulovský obchvat.

Podle ministra dopravy v demisi Zdeňka Žáka je přesto možné v přípravě části R52 u Mikulova pokračovat a co nejdříve ji postavit, a to jako městský obchvat. Hlavní překážkou tak zůstane zrušená ekologická výjimka. „Odbourali jsme základní bariéru, jíž jsou zásady územního rozvoje, vyřešíme obchvat města Mikulova a obchvat budeme dimenzovat v parametrech budoucí komunikace, která se potom z jižní a severní strany bez problémů na ten okruh napojí,“ naplánoval ministr. Upozornil, že kromě přínosu pro motoristy i obyvatele Mikulova bude rychlá výstavba obchvatu „jednoznačný signál pro naše rakouské kolegy, že Česká republika je připravena dostát svým závazkům“. Stávající silnice I/52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem je navíc podle Žáka dostatečně kapacitní, aby mohla prozatím suplovat chybějící dálnici.

Ministr Žák o zahájení stavby mikulovského obchvatu:

„Reálný termín je tři až pět let, podle toho, jestli vyřešíme ten ekologický problém.“


O mikulovský obchvat velice stojí také jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD). „Do roku 2019 rakouská strana naplní svoje závazky z mezivládní úmluvy a až k pomyslné čáře nad Drassenhofenem dotáhne dálnici – a tady na české straně nebude nic. Kdo bude v té době starostou Mikulova, bude ohromný chudák,“ podotkl hejtman.

Rychlostní silnice R52 má propojit Brno a Vídeň a tím i českou a rakouskou dálniční síť. Od roku 1996 se po ní jezdí z Brna do Pohořelic, o dostavbě zbylé části se dlouho diskutovalo. Ekologové kritizovali plánovanou stavbu napříč pálavskou CHKO a kolem Novomlýnské nádrže a prosazovali, aby se autem jezdilo do Vídně přes Břeclav, kde by na dálnici D2 navázal krátký příhraniční úsek rychlostní komunikace R55. Po zrušení zásad územního rozvoje chtějí diskusi znovu otevřít aktivisté i některé obce. Minulý ministr dopravy Zbyněk Stanjura na jaře uvedl, že diskusi o trasování spojnice Brna s Vídní již nechce otevírat, jako hlavní dálniční spojnici Česka s Rakouskem podpořil tah D3/R3 z Prahy přes České Budějovice do Lince.