Kvůli heřminovské přehradě padá první dům, následovat budou desítky dalších

Nové Heřminovy (Bruntálsko) – První dům ustoupí plánované přehradě na řece Opavě, kterou chtějí vodohospodáři postavit v Nových Heřminovech. Začala jeho demolice, v nejbližších dnech budou následovat další. Do konce roku chce Povodí Odry, které bude přehradu stavět, zbourat tři objekty. Celkem chce povodí zbourat více než tři desítky budov.

Jako první poslalo Povodí Odry demoliční dělníky k rodinnému domu, který majitel pronajímal. Podle starosty Radka Sijky byl v havarijním stavu. Mluvčí vodohospodářů Čestmír Vlček doplnil, že letos nechá povodí zbourat ještě další dva heřminovské domy. Celkem potom podle něj musí kvůli přehradě zaniknout 12 trvale obývaných domů, 21 rekreačních objektů a čtyři zemědělské areály. Většina potřebných objektů je vykoupená, ačkoli v nich ještě obyvatelé mohou zůstávat. „Zatím plánujeme demolici pouze staveb, které jsou opuštěné. Pokud bývalí majitelé zatím chtějí zůstat, mohou. Máme to jako uživatelské břemeno zaneseno i ve smlouvách,“ poznamenal Čestmír Vlček. Asi desetinu pozemků se vodohospodářům nedaří vykoupit, majitelé své domy prodat odmítají.

Starosta Sijka, který je odpůrcem stavby přehrady, vodohospodáře kritizoval za to, že povodňovou ochranu začali připravovat právě demolicemi. „Povodí by mělo dělat něco pořádného. Třeba úpravy v korytě, na které čekáme 15 let,“ podotkl starosta.

Stavební firma začala 16. října s přípravnými pracemi před demolicí první nemovitosti v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Ustoupit musí plánované přehradě.

Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana

Přehrada Nové Heřminovy má chránit před povodněmi část Krnovska a Opavska. Povodí Odry připravuje stavbu od roku 2009, nic na tom nezměnilo ani heřminovské referendum, kterým občané vyzvali vedení obce, aby proti stavbě bojovalo všemi prostředky. Starosta Radek Sijka nedávno upozornil, že bude stavbu co nejvíce zdržovat. Například chce zabránit zanesení vodního díla do obecního územního plánu. „Podle našeho názoru nemusíme do plánu zanést něco, co by zhoršilo kvalitu života v obci. Vnímáme to jako naši poslední zbraň,“ řekl starosta. Mluvčí vodohospodářů je ale přesvědčen, že stavba může začít i tak. „Bylo by sice ideální, kdyby přehrada byla v územním plánu obce. Stavět ale budeme moci,“ řekl Vlček.

Kritici přehrady, mezi kterými je kromě obyvatel obce také Hnutí Duha, poukazují mimo jiné na to, že při posuzování vlivu stavby na životní prostředí se nikdo nezabýval jinými možnými protipovodňovými opatřeními. Studie EIA pracovala pouze s tzv. nulovou variantou a možnostmi menší či větší přehradní nádrže. „Proces posuzování vlivu na životní prostředí má ale podle zákona být zpracován pro několik variant a z nich má vybrat tu, která životní prostředí poškodí nejméně. My jsme přesvědčeni, že šetrnější varianty řešení existují, jen se jimi ministerstvo ani projektant nezabývali,“ uvedl poté, co ministerstvo životního prostředí studii schválilo, Ivo Dokoupil z Hnutí Duha. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko loni, stavbě však dalo 48 podmínek, které se týkají ochrany přírody, ale i heřminovských památek či přeložení státní silnice I/45.

Nová vodní nádrž zaplaví 6,5 tisíce metrů čtverečních, maximálně zadrží přes 16 tisíc metrů krychlových vody. Před velkou vodou by měla chránit především Krnov a obce Brantice a Zátor. Vláda schválila tzv. menší variantu přehrady, která nepočítá s úplným zaplavením obce Nové Heřminovy. Schválený harmonogram počítá s tím, že do roku 2016 by měly být vykoupeny všechny dotčené pozemky a vydáno územní rozhodnutí. Heřminovský starosta je však přesvědčen, že bude moci stavbě bránit nejméně do roku 2020, kdy obec bude muset sjednotit svůj územní plán s krajskými zásadami územního rozvoje, v nichž přehrada je.

Jak šel čas s projektem přehrady v Nových Heřminovech

 • 1923 - První projekt přehrady v Nových Heřminovech.
 • 1960 - Vyhlášena stavební uzávěra v obci kvůli výstavbě nádrže, která se měla začít budovat v nejbližší době a sloužit jako zásobárna vody pro rozvíjející se ostravskou aglomeraci.
 • Počátek 90. let - Rozvoj průmyslu na Ostravsku se zastavuje, klesá poptávka po vodě. V obci úředníci povolují stavbu několika rodinných domů a rekonstrukci současných.
 • 1994 - Byl schválen územní plán velkého územního celku Jeseníky, který s přehradou počítá.
 • 1997 - Po povodni přijel do obce tehdejší ministr zemědělství Josef Lux a podle Mladé fronty DNES prohlásil, že přehrada se začne budovat do roka a do dne.
 • 1999 - Konala se Krnovská konference o protipovodňových opatřeních, na stole ležel jediný projekt - přehrada; obce z regionu hlasovaly: 13 obcí pro přehradu, čtyři ji nevyloučily a čtyři byly proti.
 • 2001 – Studie ministerstva zemědělství: „V případě povodňové ochrany Krnova je nádrž Nové Heřminovy nezastupitelná,“ uváděla studie.
 • 19. června 2003 - Moravskoslezský kraj doporučil zatopení obce Nové Heřminovy.
 • 12. března 2004 - Petici proti zaplavení obce s více než 4 000 podpisy předali aktivisté sdružení Arnika na ministerstvo zemědělství. Ekologové namítali, že by přehrada změnila klima v oblasti a že existují šetrnější řešení, jak vodu zadržet už ve vyšších polohách hor.
 • 21. dubna 2008 - Topolánkova vláda schválila menší variantu protipovodňové nádrže, podle níž má přehrada zaplavit na 60 objektů obce.
 • Obyvatelé Nových Heřminov se v roce 2008 v místním referendu postavili proti přehradě, stejně tak se vyjádřilo i vedení obce.
Video Tomáš Vzorek o demolici
video

Tomáš Vzorek o demolici

Tomáš Vzorek o demolici

U12 16.10.13

Kvůli heřminovské přehradě padá první dům