Nadační program ČT pomohl dětem s autismem

České Budějovice – V Českých Budějovicích vzniklo nové centrum pro děti s autismem. Je to ojedinělý projekt, který jim nabízí volnočasové aktivity, a to ve spolupráci se speciálními pedagogy. Kroužky navštěvují tři desítky dětí s postižením, ale i jejich sourozenci. O provoz centra se starají hlavně rodiče. Vybavení zaplatil kraj, část programu i nadační program ČT – Pomozte dětem.

Pět dní v týdnu pod dohledem odborných asistentů se děti učí rozvíjet základní motoriku nebo představivost. Autisté také mívají často problémy i s komunikací. V rozvoji řeči jim může pomoct například hodina muzikoterapie – udržování rytmu a zpívání malovaných písniček. „Stěžejní pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra je především dodržovat určité principy, jako je strukturalizace, vizualizace, motivace. A zaujmout individuální přístup ke každému dítěti,“ vysvětlila odborná pracovnice Auticentra Petra Jantošová.

Na vzniku Auticentra se podílela i Andrea Jurásková. Chodí sem s desetiletou dcerou, bere s sebou ale i její mladší sourozence. I ti se do hodin zapojují. „Nějakých pět nebo šest let máme diagnózu a nikde nebylo místo, kde bychom se mohli sejít s ostatními rodiči, kde bychom si mohli vyměňovat poznatky k náročné péči o tyto děti,“ uvedla Andrea Jurásková, matka dcery s autismem.

Centrum funguje na bázi dobrovolnosti – lektory a speciální pedagogy si hradí rodiče sami. Ve volném čase tu pro děti vaří, uklízejí nebo dělají údržbářské práce. „Nám Auticentrum velmi pomohlo, aby se rodiny vymanily ze sociální izolace, ve které se ocitly díky postiženému dítěti,“ doplnila Milena Urbanová.

Českobudějovické Auticentrum se nově stalo pracovištěm pro studenty Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Video Reportáž Veroniky Kabátové
video

Reportáž Veroniky Kabátové