Tramvaje na Dědinu mají problém s životním prostředím i sousedy

Praha – Ačkoli pražský dopravní podnik počítá s prodloužením tramvajové trati, která dnes končí v Divoké Šárce, až na sídliště Dědina, nepodařilo se mu o její potřebě přesvědčit úředníky odboru životního prostředí, ale ani samotné obyvatele míst, kam by tramvaje měly jezdit. Ti při tzv. zjišťovacím řízení o vlivu stavby na životní prostředí uvedli, že tramvajovou trať nechtějí, protože by jim ubrala parkovací místa v ulicích, kterými by procházela. 

S plány na stavbu tramvajové trati na Dědinu narazil dopravní podnik u některých obyvatel čtvrti, kterou chce obsloužit. Způsob, kterým chce dopravní podnik tramvaje zasadit do již existujících ulic, se nelíbí desítkám lidí, kteří se k záměru vyjádřili. Trať má vést Vlastinou ulicí, kde má být omezen provoz automobilů, ty chce město přesměrovat do ulice Navigátorů, již propojí na Evropskou. Obyvatelé se obávají také úprav, které by mohly snížit počet parkovacích míst.

Projekt pražského dopravního podniku ovšem nepřesvědčil ani úředníky, kteří ho posuzovali v tzv. zjišťovacím řízení. „Vlastní provoz tramvajové trati nepředstavuje žádný zdroj znečištění ovzduší, záměr však bude zdrojem hluku,“ napsala autorka posudku. Obávají se také, aby prostředí v oblasti Dědiny nezhoršily dopravní změny v ulicích. „Příslušný úřad proto považuje za nezbytné podrobně zhodnotit vlivy na ovzduší, akustickou situaci a z toho vyplývající vlivy na veřejné zdraví. Patřičnou pozornost je třeba taktéž věnovat vibracím,“ doplnila úředníce magistrátního odboru životního prostředí. Odbor prostředí také rozhodl, že se stavba bude dále posuzovat podle zákona.

Nová tramvajová trať má měřit 2,3 kilometru. Od konce současné trati povede krátce Evropskou ulicí, ze které však záhy odbočí do Vlastiny, dále podél ulice Drnovská na konečnou u křižovatky s Dědinskou ulicí. Na trase má vzniknout pět zastávek s pracovními názvy Divoká Šárka, Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského a Dědinská. Tramvaje tudy mají začít jezdit v srpnu 2016, současně ubude autobusů.