Mezi národní kulturní památky se mají zařadit kanály i kostely

Praha - Seznam národních kulturních památek (NKP) by se mohl rozšířit o 25 nových položek. Mezi navrhovanými položkami je hodně památek průmyslové architektury, doly, plavební kanály a mlýny, dva kostely a dva zámky.

Návrh ministerstva kultury byl zveřejněn v knihovně připravované legislativy, do 12. prosince trvá připomínkové řízení (návrh ministerstva zde). Národní kulturní památky stanovuje svým nařízením vláda. Nyní je na seznamu s nejvyšší možnou mírou ochrany celkem 272 památek. Z navrhovaného souboru je 11 kulturních památek v soukromém majetku, v majetku krajů a obcí, dva v církevním majetku, tři v majetku státu a dvě památky mají vlastnictví kombinované.

Dal bych za to duši

Soukromý je také monumentální barokní zámek Týnec u Klatov, který již 15 let opravuje sběratel umění Jan Pelánek. Zámek byl postaven v letech 1704 a 1710 a patří mezi první příklady vrcholně barokní rezidence v Čechách. Autorem stavby byl Giovanni Battista Alliprandi, autor třeba Lobkovického či Šternberského paláce na Hradčanech.

Zda prohlášení za národní kulturní památku je pro majitele historické nemovitosti přínosem, či nikoli, Pelánek komentuje slovy: „Dal bych za to duši.“ „Ministerstvo kultury sice na opravy zámku ze svých programů přispívá, statut národní kulturní památky by ale mohl otevřít cesty k dalším zdrojům,“ uvedl majitel zámku.

Na seznamu návrhů není žádná památka v Praze, která má však dosud evidováno nejvíce národních kulturních památek, totiž 46. Jihočeský kraj má dnes 33 NKP, přibýt by mu měly čtyři. Vedle vodní pily v Penikově a Bechyňského mostu jde o část plavebních kanálů na Šumavě, o které se dělí s krajem Plzeňským. „Plavební kanály svým citlivým provedením dokládají vysokou úroveň a kultivovanost lidských zásahů do přírodního prostředí horské krajiny Šumavy,“ píší navrhovatelé.

Čtyři NKP by měly přibýt také v Jihomoravském kraji, jež je na nejvíce chráněné památky poměrně bohatý, má jich 29. Železárna Stará huť byla postavena kolem roku 1746 a je nejstarší dochovanou vysokou pecí belgického typu ve střední Evropě. NKP se má stát třeba viniční dům v Pavlově z poslední třetiny 17. století nebo návesní zvonice v Louce.

Seznam objektů navrhovaných na národní kulturní památky:

Středočeský kraj:

 • Soubor hornických památek v Březových Horách

Jihočeský kraj:

 • Vodní pila v Penikově se strojním vybavením
 • Bechyňský most

Plzeňský kraj:

 • Soubor plavebních kanálů na Šumavě
 • Zámek Týnec u Klatov

Karlovarský kraj:

 • Jáchymovská mincovna
 • Důl Mauritius v Hřebečné
 • Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým

Liberecký kraj:

 • Janatův mlýn v Buřanech
 • Brusírna Harrachovské sklárny se strojním vybavením

Pardubický kraj:

 • Usedlost č. p. 16 v Telecí
 • Usedlost č. p. 171 v Čisté u Litomyšle
 • Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích

Královéhradecký kraj:

 • Kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí a márnicí ve Slavoňově
 • Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou v Liberku

Vysočina:

 • Sklárna v Tasicích
 • Michalův statek v Pohledi
 • Zámek Červená Řečice

Jihomoravský kraj:

 • Železárna Stará huť
 • Viniční dům č. p. 145/1 v Pavlově
 • Návesní zvonice v Louce
 • Usedlost č. p. 12 v Kučerově

Zlínský kraj:

 • Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné
 • Větrný mlýn ve Velkých Těšanech

Moravskoslezský kraj:

 • Kosárna č. p. 146 v Karlovicích