Kontroloři: Trojský most je dražší „jen“ o 148 mil., přesto problematický

Praha – Trojský most, který vede z pražských Holešovic k trojskému ústí Bubenečského tunelu, vznikl nejspíš v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a prodražil se o 148 milionů, Praha za něj vyfakturovala 644 milionů korun. Vyplývá to z analýzy kontrolního odboru magistrátu, ze kterého citovala ČTK. Most je součástí projektu tunelového komplexu Blanka, jeho stavitel Metrostav opakovaně zdůrazňoval, že veškeré změny v projektu prováděl na přání magistrátu.

Cena Trojského mostu je nižší než částka, která se opakovaně vyskytovala a hovořila více než o miliardě korun. Současně však přesáhla povolený rozpočet 496 milionů korun, a to je podle magistrátního kontrolního odboru problém. „Na základě vysoutěžené ceny byla v roce 2011 uzavřena s Metrostavem dohoda o způsobu fakturace s tím, že je možné fakturovat pouze do výše 496 milionů korun bez souhlasu rady města,“ píše se ve zprávě. Městská rada však podle kontrolorů prodražení mostu neprojednala.

Za hlavní problém Trojského mostu však kontrolní odbor považuje, že se stavěl jinak, než stanovily zadávací podmínky stavby a projektová dokumentace. Pokyn ke stavbě potom nedali politici, nýbrž pražští úředníci. „V tomto případě došlo k zásadnímu porušení zákona o veřejných zakázkách,“ uvedl kontrolní odbor.

Stavba Trojského mostu nyní stojí. Metrostav kvůli sporům o placení Blanky práce přerušil, stihl však rozebrat starý tramvajový most Rámusák, takže tramvajové spojení Holešovice a Troje není. Kdy se po Trojském mostě, který nebude pouze tramvajový, ale také silniční a pro pěší, začne jezdit, není jasné. Plánovaný termín otevření byl 30. dubna, den před otevřením tunelů komplexu Blanka. U tunelů však už je téměř jasné, že v květnu hotové nebudou, Metrostav se chystá k 7. prosinci zakonzervovat je a stavbu opustit – kvůli tomu, že město neschválilo změny projektu a Metrostav nemá co stavět, a také kvůli dvoumiliardovému dluhu Prahy. Pražští radní tvrdí, že neplatí, protože mají podezření, že jsou smlouvy na Blanku neplatné.