Nejmodernější datové centrum v ČR vyrostlo v píseckých Žižkových kasárnách

Písek - Nejmodernější datový areál v republice má ode dneška jihočeský Písek. Centrum je součástí nového technologického parku, který bude sloužit jako zázemí pro výzkum a rozvoj počítačových technologií i pro uplatnění absolventů a studentů vysokých škol. Navíc jde o první konkrétní pokrok ve využití chátrajících Žižkových kasáren.

Jen technologické vybavení nového centra stálo 150 milionů korun. Je maximálně energeticky efektivní a zařízené na výjimečně velký objem dat. Datové sály jsou tady celkem čtyři, aktuálně slouží šesti firmám. „Je to obrovský přínos pro rozvoj města, rozvoj podnikání tady a samozřejmě i zvýšení zaměstnanosti do těch zaměstnání s vyšším vzděláním,“ říká starosta města Ondřej Veselý (ČSSD). Při plném využití může být centrum pracovní příležitostí až pro tři stovky lidí. 

Hlavním z cílů centra je poskytnout zázemí pro spolupráci vysokých škol se soukromým sektorem. První studenti, kteří mají příležitost v Písku propojit teorii s praxí, jsou z Univerzity Hradec Králové a z pražského ČVUT.

Video Reportáž Kristiny Vrkočové
video

Reportáž Kristiny Vrkočové

Celkové náklady na vybudování technologického centra přesáhly 450 milionů korun. Více než polovinu uhradila evropská dotace. Projekt začal v březnu 2010, kdy získal grant z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace spravovaného agenturou CzechInvest. Celková výše dotace byla přes 250 milionů korun. „Je to jeden z největších projektů, který jsme kdy řešili v rámci našeho operačního programu,“ poznamenala Zuzana Matějčková z ministerstva průmyslu a obchodu.

Technologické centrum vzniklo rekonstrukcí jedné z budov bývalých Žižkových kasáren. Areál kasáren město získalo od armády spolu s Otavskými kasárnami v roce 2005.