Orlické sinice připraví o potravu další čistička, ale zdaleka je nevyhubí

Orlík nad Vltavou (Písecko) – Méně sinic chtějí mít orlické obce ve své přehradní nádrži. Kvalita vody je pro ně zásadní, je to jediný způsob, jak k Orlíku vrátit turisty, kteří v posledních desetiletích nejobjemnější českou přehradní nádrž již příliš nevyhledávají. Pomoci mají především čistírny odpadních vod, které obce stavějí. Aby však sinice z Orlíku úplně zmizely, bude ještě potřeba hodně dalších úprav a to nejen přímo u přehrady, ale téměř v celých jižních Čechách.

Video Kristina Vrkočová o revitalizaci Orlíku
video

Kristina Vrkočová o revitalizaci Orlíku

Revitalizaci Orlíku zahájil svazek obcí regionu Písecka v roce 2007. Pokračuje sice pomalu, ale bez ustání, a tak vznikají studie a také se postupně otevírají čističky – zatím jsou ve Zvíkovském Podhradí a Kostelci nad Vltavou. Nyní přichází na řadu i další turistické ústředí přehrady Orlík nad Vltavou. „Svazek obcí nám výrazně pomohl v tom, že nám zpracoval dokumenty, vyřizoval dotace,“ shrnul starosta Jiří Štrajt. Obec čeká už jen na potvrzení dotace, stavba začne na jaře. Na dotace čeká i několik dalších obcí, které již mají hotovou projektovou dokumentaci svých čističek.

Výzkum, který na počátku své práce nechaly obce udělat, ukázal, že hlavní příčinou znečistění přehrady sinicemi je fosfor. Aby se orlická přehrada zbavila svého charakteristického letního zeleného povlaku, bylo by potřeba jeho koncentraci snížit o dvě třetiny. To mají zajistit právě čističky.

Je ale otázka, zda samy poorlické obce skutečně dokážou svou přehradu vyčistit. Studie totiž poukázala, že zdrojem fosforu nejsou pouze ony. Do Orlíku přitéká voda téměř z celých jižních Čech, na její kvalitu tak má vliv i dění například na Třeboňsku nebo Krumlovsku. „Je to vlastně žumpa celého Jihočeského kraje,“ v nadsázce charakterizoval přehradu místopředseda svazku obcí Zdeněk Herout. Kromě obcí Písecka tak bude k vyčištění Orlíku potřeba mnohem širší aktivita. Zatím pomoc slíbilo Povodí Vltavy a Jihočeský kraj, důležitý ale bude především přístup dalších jihočeských obcí a měst, ale i průmyslových podniků u řek.

Nic jiného než pokoušet se přehradu vyčistit ale orlické obce dělat nemohou. Předrevoluční turistický ráj se totiž v posledních desetiletích vylidnil a kvalita vody v tom sehrála klíčovou roli. I lidé, kteří nemají rádi slanou vodu, se teď snadno dostanou na jiná místa se sladkou vodou, která je přitom čistá. Důvod jezdit právě na Orlík tak většina turistů nemá.