Demolice pardubické Tesly je jistá, co bude po ní už ne

Pardubice – Demolice budov pardubické Tesly je neodvratná. Město už začalo vybírat projektanta, který připraví podklady o demolici, a také začalo uvažovat, jakým způsobem přemění opuštěný areál na parkoviště – jeho vznik po městu požaduje Pardubický kraj. Zatím by mělo jít o záchytné parkoviště sloužící především návštěvníkům nedaleké nemocnice. 

Opuštěný areál Tesly získaly Pardubice před dvěma lety od kraje, který jej dříve za korunu odkoupil od společnosti Foxxcon. Podmínkou bezúplatného převodu na město bylo zřízení parkovacího domu a zlepšení dopravního napojení na sousední krajské nemocnice. Splnění krajské podmínky je ale problematické, ukázalo se, že žádný investor s městem na řešení dopravy v okolí nemocnice nechce spolupracovat. Město proto uvažuje o tom, že po zbourání starých budov Tesly v areálu parkoviště vznikne, půjde ale pouze o záchytnou odstavnou plochu. „Šlo by o dočasné parkoviště, než najdeme investora, což může být rok, dva, pět let, opravdu nevím. Zvažujeme, že bychom nechali zpracovat další návrhy na dopravní napojení lokality. Už existuje jedna studie, která je velmi zajímavá, a můžeme mít další, které třeba ukážou vhodnější řešení,“ uvedl náměstek primátorky Michal Koláček (SPP).

Co nakonec bude s brownfieldu, který vznikne po demolici na severu Pardubiček, ještě není jasné, město uvažuje i o tom, že by se pozemek mohl vrátit kraji. „Zřejmě není vhodná doba pro využití takových areálů,“ přiznal Michal Koláček. Radnice chce ale nejprve jednat s hejtmanstvím, zda bude trvat na zbudování dopravního napojení nemocnice. „Po demolici bude brownfield lépe prodejný,“ upozornil opoziční zastupitel Petr Klimpl (ODS).

Vedení kraje, který v minulosti investoval do sanace areálu 18 milionů korun, ale zatím na zlepšení silniční dostupnosti nemocnice trvá. „Dopravní napojení nemocnice a celá lokalita je ideální projekt Evropské unie, který se dá uplatnit v plánovacím období let 2014 až 2020. Rozvoj špitálu je klíčová záležitost, a co se tam dnes děje v dopravě, je příšernost,“ zdůraznil hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Pardubická Tesla patřila do konce 80. let k předním československým výrobcům elektroniky. Kromě spotřebních předmětů vyráběla také vojenskou techniku, v sousedství pardubické nemocnice vznikl například proslulý radiolokátor Tamara. Více než před 20 lety se ale v někdejším klenotu československé techniky výroba zastavila.

Video Erik Knajfl o pardubické Tesle
video

Erik Knajfl o pardubické Tesle