Velkolepý zvířecí hřbitov nedává lidem na Zličíně spát

Domácího mazlíčka má v Česku víc jak polovina domácností. S jejich počtem a oblibou roste poptávka po krematoriích, hřbitovech či pietních místech. Na pražském Zličíně by měl vyrůst pietní park s pohřebištěm a krematoriem. Velkolepý projekt v blízkosti bytové zástavby ale vzbuzuje řadu otazníků a místní jsou tvrdě proti. Na kauzu se zaměřila Kateřina Hrochová z Reportérů ČT.

Krematorium a hřbitov pro domácí mazlíčky, to je relativní novinka, která k nám přišla z vyspělejší ciziny. V případě zličínského parku si ale investor, firma Benefit Development, nemohla vybrat problematičtější místo. Park by měl totiž vyrůst v těsné blízkosti dětských hřišť. Místní mají strach, že se zhorší ovzduší. Velkolepost projektu také nahrává obavám, že se zde budou spalovat zvířata nejen z Česka, ale i ze zahraničí – a možná nejen domácí mazlíčci. Pod protestní peticí se shromáždilo už čtyři tisíce podpisů, se záměrem nesouhlasí ani tamní radní. 

  • Marta Koropecká, starostka Zličína (Nezávislí): „Nikdo nemá právo pro svůj vlastní podnikatelský zájem zničit život tisícům lidí.“

Krematorium pro zvířata je zařízení, kde se v peci spalují zvířecí mazlíčkové stejně jako lidé. Před samotnou kremací se zvíře upraví a připraví do rakve třeba  i s oblíbeným pamlskem, nebo hračkou, pak se spálí a popel se dá do urny. Klienty jsou lidé, kteří mají zvíře jako člena rodiny a kteří na ně chtějí mít památku v podobě urny nebo pomníčku. Průkopníky v tomto oboru u nás jsou majitelé zvířecího krematoria v Brně. Jejich krematorium funguje už deset let. Záměrně ho umístili do průmyslové zóny, kde nikomu nevadí.

Místní straší kapacita spalovacích pecí

Firma Benefit Development ale plánuje na Zličíně něco mimořádného. Podle projektu chce postavit na ploše skoro třicet tisíc metrů čtverečních krematorium  se třemi pecemi s 25 metrovým komínem, urnový háj, rozptylovou loučku, květinářství, kamenictví a restauraci, byty pro zaměstnance a správce objektu. „Chceme být nejlepší, nejkrásnější a největší zvířecí hřbitov v Evropě,“ říká zástupce investora Alois Mikolášek.

Projekt počítá se třemi pecemi: dvě mají mít kapacitu až 500 kg a jedna 200 kg za den. Investor ale slibuje, že bude spalovat maximálně 990 kg, a ještě ne každý den. Nabízí se ale otázka, proč by chtěl někdo investovat do tří pecí, aniž by využil jejich kapacitu. Pece, které chce investor použít, jsou anglickým výrobcem přednostně určené k hromadnému spalování uhynulých hospodářských zvířat u farem. „Podle parametrů, které jsou dostupné, tyto pece mohou sloužit na spalování biologického odpadu, prasat, slepic a tak dále,“ tvrdí spolumajitel brněnského krematoria Jiří Bezděk. Zástupce firmy Benefit Devolopment, pan Mikulášek, se na téma kapacity pecí nebo případného svozu mrtvých zvířat ze zahraničí odmítl vyjádřit. 

Smí vyrůst v bytové zástavbě krematorium, nebo ne?

Pozemky, na kterých by měl Pietní park s krematoriem stát, koupila firma Benefit Development od restituentů už v roce 2004 jako ornou půdu za více jak 7 milionů korun. Zličín chtěl pozemky vykoupit, jenže se jako malá městská část potýká s nedostatkem peněz - a firma nechtěla dát pozemky lacino. „Poslední nabídku na odkup jsme dostali v roce 2009 – chtěli přes 98 milionů korun,“ říká starostka Zličína. Investor by si tedy nechal za odstoupení od svého záměru královsky zaplatit.

Otázkou zůstává, zda smí v blízkosti bytové zástavby a dětských hřišť vyrůst zvířecí krematorium, respektive zda to dovoluje územní plán. Stavební úřad v Řepích se domnívá, že ano. Dokument podepsala vedoucí oddělení územního řízení Renata Urbanová. Její vyjádření se Reportérům získat nepodařilo. „Územní plán to nevylučuje. Protože on tam zmiňuje – teď necituji – že ve výjimečných případech je něco takového na tom území možné. Takže stavební úřad jen ocitoval, co říká územní plán,“ vysvětlil stanovisko stavebního úřadu v Řepích tajemník této městské části Lubomír Němejc.

Plány zvířecího hřbitova a krematoria
Zdroj: ČT24

Názor stavebního úřadu v Řepích je ale v rozporu s tím, co si myslí stavební odbor pražského magistrátu. „Člověk, který vydá takovéto stanovisko, pravděpodobně neumí číst v územním plánu a je to k zamyšlení jeho nadřízeného,“ domnívá se ředitelka stavebního odboru pražského magistrátu Jitka Cvetlerová. Podle ní jde totiž o přísně regulované území zeleně, kde se nesmí nic stavět – a tudíž záměr investora není v souladu s územním plánem.

Záměr musí nakonec posoudit EIA

Firma Benefit Development ale bere jako zásadní předběžné vyjádření stavebního úřadu v Řepích. „Náš záměr je v souladu s platným územním plánem, i když se někteří úředníci z magistrátu vyjadřují účelově opačně… stavební úřad nám vydal před zahájením projekčních prací Územně plánovací informaci, ve které je uvedeno: Uvedený záměr je v souladu s platným územním plánem,“ tvrdí zástupce firmy Alois Mikolášek.

Investor navíc získal souhlasná stanoviska vodohospodářů, inspekce životního prostředí a odboru ochrany ovzduší magistrátu. Přitom území, na kterém by se mělo stavět, je ochranným pásmem zdroje pitné vody. Pod pozemky vede štola, která ústí do historické vodárny. Přes souhlasná stanoviska úředníků svitla místním naděje. Ministerstvo životního prostředí totiž nedávno posoudilo záměr pietního parku tak, že má významný vliv na životní prostředí a požaduje hlubší posouzení projektu na spodní vody, zdroje pitné vody nebo na ovzduší.