Kde ušetřit na D3? Ministerstvo se chce zbavit tunelu u Budějovic

České Budějovice – Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic hledají způsob, jak se zbavit nejdražší položky na seznamu staveb potřebných k dostavbě dálnice D3 – téměř kilometrového tunelu na okraji Českých Budějovic. Pokud ale projekt změní, znamená to, že se dokončení jihočeské části kapacitní spojnice Prahy s Lincem opět oddálí. Úvahy přicházejí v roce, kdy se má v Rakousku otevřít první část rychlostní silnice S10, která má časem vést až na hranice. Součástí S10 je i čtyřkilometrový tunel.

Video Ministerstvo hledá úspory v dálničních stavbách
video

Ministerstvo hledá úspory v dálničních stavbách

Hloubený dálniční tunel, který se do projektu stavby 0310/I dostal jako nejšetrnější řešení průtahu mezi okrajovými částmi Budějovic a obce, které na krajské město bezprostředně stavebně navazují, má stát miliardu korun. Cena se nyní znelíbila ministerstvu dopravy, které hledá způsob, jak se tunelu zbavit. „Říkal mně to jak pan ministr, tak to zopakoval generální ředitel (ŘSD),“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD).

Počkají Budějovičtí na dálniční obchvat další desítky let?

Stavba, nad kterou stát váhá, má přitom platné územní rozhodnutí a je zásadním předpokladem k tomu, aby se pokračovalo ve stavbě dálnice, resp. rychlostní silnice, dále k hranicím s Rakouskem. Kdyby dálnice od Prahy končila na severu Českých Budějovic a dálnice od Lince jižně od města, hrozilo by výrazné zhoršení již tak komplikované dopravní situace – veškerá tranzitní doprava projíždí centrem města a sjíždí se na několika světelných křižovatkách. Hejtman Zimola uvedl, že případná změna projektu by neměla zahájení stavby pozdržet. „Cíl musí být, že zahájení realizace té části je rok 2017,“ řekl Jiří Zimola.

O tom, že by za tři roky začala stavba, která ještě není ani na papíře, však zejména Budějovičtí pochybují. Poukazují, jak dlouho trvalo hledání vhodné trasy dálnice u města, jehož výsledkem byl právě zpochybňovaný tunel. Generální ředitel ŘSD Jan Kubiš sice doufá, že nebude nutné „jít do změny stavebního nebo územního rozhodnutí“, ale náměstek budějovického primátora Miroslav Joch (ČSSD) je opačného názoru: „Pokud vyjde ŘSD nějaká jiná varianta, tak je to návrat o deset let zpět.“ Podle obyvatel Pohůrek Jaroslava Nováka by tak paradoxně mohl být miliardový tunel nejekonomičtější variantou.

Plánovaná trasa D3 s tunelem
Zdroj: ČT24

Rakouská S10 má k hranicím mnohem blíže než česká D3

Dálnice D3 je velmi významná pro obyvatele jižních Čech, ale zejména Českých Budějovic – doslova jako spojnice se světem. První úseky dlouho upozaďované komunikace začaly vznikat (s výjimkou obchvatu Tábora) v roce 2002 a až od loňského roku je možné psát o D3 alespoň to, že je dlouhá „desítky kilometrů“ – v provozu je nyní 42 kilometrů, do začátku minulých prázdnin to bylo jen 17 kilometrů. ŘSD připravuje stavby i dalších úseků na jihu Čech, ještě letos chce zahájit stavby od Veselí nad Lužnicí k Borku. Potom by měly pokračovat práce jižně od krajského města až k Dolnímu Dvořišti, kde se má česká dálnice, resp. rychlostní silnice (jak je dnes označován projekt od Budějovic na hranice) napojit na rakouskou rychlostní silnici S10, která spolu s dálnicí A7 dovede dopravu až do Lince.

S10 ještě není hotová, stavba ale vrcholí na jižním úseku do Freistadtu, součástí je přitom hned několik tunelů včetně čtyřkilometrového tunelu Götschka. Pro dostavbu až na rakousko-české hranice zatím vybírá rakouský správce infrastruktury ASFINAG trasu. Práci však bude mít oproti českému ŘSD mnohem jednodušší – od Freistadtu k hranicím zbývá 16 kilometrů, zatímco od Budějovic je to přes 40 kilometrů.

Bude někdy trasa pro středočeskou D3?

I po propojení s S10 ale patrně nebude dálnice D3 celá. Její dnešní severní konec je na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje a zůstane to tak ještě dlouho. Středočeskému kraji se dodnes nepodařilo dojednat s obcemi a obyvateli vhodnou trasu, kterou by bylo možné zakreslit do územních plánů. Krajské zastupitelstvo sice trasování D3 loni schválilo, Nejvyšší správní soud ale rozhodnutí zrušil. Pro přípravu stavby D3 ve středních Čechách tak stále není splněn ani základní předpoklad.