ČD chtějí od krajů příplatky za inflaci. Miliony ale má platit stát, tvrdí hejtmanství

Pardubice – České dráhy požádaly Pardubický kraj, aby jim za provoz regionálních vlaků doplatil 40 milionů korun. Jde o tzv. inflační doplatek. Kraj ale tvrdí, že tuto položku má zajistit stát, a desítky milionů drahám proplatit odmítl. Obdobné problémy jsou i v dalších krajích, celkem si ČD prostřednictvím krajů za posledních pět let nárokují 400 milionů, které zase chtějí kraje nejprve dostat od státu. Přetahovaná o peníze může skončit u soudu.

Video České dráhy chtějí po kraji kompenzace za inflaci a vyšší náklady na provoz
video

České dráhy chtějí po kraji kompenzace za inflaci a vyšší náklady na provoz

Memorandum, které před pěti lety podepsaly kraje s vládou a které mělo zajistit bezproblémové financování regionálních vlaků – aniž by se zvyšovaly krajské rozpočty – obsahuje také inflační doložku. Zatímco základní dohodnutou částku 2,6 miliardy korun stát posílá, o inflaci je nezvyšuje. V Pardubickém kraji přitom požádaly dráhy o 40 milionů. „Dopravce musí čelit zdražení nafty, elektrické energie, poplatku za použití dopravní cesty. Tyto náklady je nucen přenášet na objednatele,“ shrnul krajský ředitel ČD Tomáš Netolický.

Kraj by drahám zvýšené náklady uhradil, kdyby měl peníze. Tvrdí ale, že je musí dát stát, který tak nečiní. „Dokud tuto částku nedostaneme od státu, nejsme schopni zaplatit ji Českým drahám,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaromír Dušek (SPO). Přetahovaná přitom probíhá i na vládní úrovni – mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák vzkázal, že úřad peníze nemůže poslat, protože je nedostal od ministerstva financí.

Pardubický kraj není v potížích sám, od roku 2009 stát krajům dluží za inflační doplatky na regionální dopravu přes 400 milionů korun. Kraje tuto částku zase dluží Českým drahám. Ministerstvo dopravy naznačilo, že by letos peníze v rámci inflační doložky krajům přijít mohly, ty ale žádají také úhradu za předcházející roky. Pokud se ČD, hejtmanství a stát nedohodnout, hrozí, že celý spor skončí u soudu.

Státní paušální příspěvek na financování osobních a spěšných vlaků si kraje vymohly na vládě v roce 2009. Zatímco původně stát financoval veškerou železniční dopravu sám, později připadla organizace a platby za regionální spoje krajům. Ty si však stěžovaly, že jim stát odpovídajícím způsobem nezvýšil příjmy z daní. Kritická začala být situace právě v roce 2009 poté, co se z Českých drah vydělila nákladní doprava a dráhy začaly požadovat podstatně vyšší platby než dříve. Státní příspěvek pro kraje představoval provizorní řešení situace. Memorandum podepsaly kraje s tehdejší vládou na deset let, vláda se ho potom několikrát pokoušela zrušit nebo příspěvek snížit.