Nádraží v Havířově památkou nebude. Hrozí demolice

Praha - Ministerstvo kultury neprohlásilo nádraží v Havířově kulturní památkou, není podle něj tak cenné. České dráhy chtějí budovu z 60. let zbourat a na jejím místě postavit nový dopravní terminál. Na případ upozornila Česká televize.

Úřad se věcí zabýval z podnětu skupiny odborníků ze sdružení Důl architektury. Podle nich existuje řada argumentů pro zachování nádraží. Také Česká komora architektů rozhodnutí ministerstva kritizuje. „Naše stanovisko (které tvrdí opak než ministerstvo) se opírá o názory předních odborníků,“ uvedla mluvčí komory Zuzana Hošková.

Česká komora architektů nyní podle Hoškové hledá způsoby, „jak tuto nešťastnou situaci zvrátit“. Rozhodnutí ministerstva zatím nenabylo právní moci.

„Ministerstvo kultury respektuje dílčí hodnoty navrženého souboru, nicméně se domnívá, že popsaná architektonická a urbanistická kvalita výrazně nepřevyšuje produkci své doby,“ uvedlo ministerstvo. Upozornilo na to, že v objektu byly provedeny nevhodné stavební úpravy, jako jsou vestavba stánku s občerstvením, výměna oken a dveří.

Video Ministerstvo odmítlo vyhlásit nádraží v Havířově památkou
video

Ministerstvo odmítlo vyhlásit nádraží v Havířově památkou

Podle Lucie Chytilové ze sdružení Důl architektury jsou argumenty ministerstva kultury chybné. „Budova je v nejzachovalejším stavu, v jakém může památka být. České dráhy se o ni desítky let nestaraly, jenom zakonzervovaly původní stav. Stánek s občerstvením i další zásahy jsou všechno věci, které se dají odstranit,“ tvrdí Chytilová.

Senzační architektura

Budova nádraží má ustoupit výstavbě nového dopravního terminálu. Jde o společný projekt města a ČD. Podle informací radnice se dráhy mají postarat o přestavbu nádražní budovy a město zase vyřeší úpravu prostoru před nádražím. Terminál za zhruba 200 milionů korun má spojit vlakovou, autobusovou a osobní dopravu ve městě, na vlakové nádraží má navazovat prostor pro autobusové zastávky a velké parkoviště.

Členové sdružení architektů už v minulosti usilovali o to, aby nádraží bylo prohlášeno kulturní památkou. Jejich iniciativa ale ani dřív nebyla úspěšná. Vlakové nádraží v Havířově, které vzniklo v letech 1964 až 1969, je podle nich významným dílem Josefa Hrejsemnou. Podle některých odborníků patří ke světově uznávanému vkladu českých architektů v oblasti industriálního dědictví. „Nádraží v Havířově je senzační ukázkou architektury šedesátých let,“ uvedl již dříve historik architektury Zdeněk Lukeš.

Ministerstvo však uvedlo, že se sice neztotožňuje se záměrem vlastníků budovu zbourat, prohlášení věci za kulturní památku však slouží k uchování prokázaných památkových hodnot, nikoliv k účelové ochraně objektů před demolicí.

Jako podstatné se při rozhodování ministerstva ukázalo to, že účastníci řízení předložili správnímu orgánu platné rozhodnutí o povolení k odstranění stavby i pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení, obě vydané Drážním úřadem v Olomouci. „Podle správního řádu respektuje ministerstvo kultury práva účastníků řízení nabytá v dobré víře. Prohlášením za kulturní památku by mohlo dojít ke zmaření jejich investice,“ dodalo ministerstvo.

„Ministerstvo má rozhodovat o tom, jestli budova je, nebo není památkou. Argumenty o vydaném stavebním povolení vůbec nemá brát v potaz,“ říká k tomu Chytilová.