OBRAZEM: Tváře českých měst za socialismu a dnes

Změna politického systému po roce 1989 přinesla řadu změn i v podobě českých měst. Na jejich tváři se projevila řada plastických i kosmetických úprav, ale i mnoho šrámů, které způsobil divoký a mnohdy nezřízený urbanistický vývoj. Ideologické pomníky zmizely nebo byly nahrazeny kašnami a moderním uměním. Některé stavby reálného socialismu ustoupily novodobým multiplexům a administrativním centrům, historická náměstí prošla rekonstrukcemi, veřejná prostranství byla polidštěna, propagandistická hesla nahrazena konzumními, šedivé paneláky dostaly barevný kabát.

Redakce portálu ČT24 požádala několik radnic o zaslání srovnávacích fotografií, které zachycují proměnu atmosféry měst a ulic za 25 let od sametové revoluce. Více v následující fotogalerii.

V Českých Budějovicích prošla výraznou proměnou jedna z hlavních tepen města, Lannova třída. Ještě před nedávnem tudy jezdily auta, autobusy i trolejbusy. Na obou koncích bulváru byly původně umístěny kašny, ve kterých vodu nahradily květiny. Kašny byly odstraněny a dnes tuto část zdobí sousoší nazvané Humanoidi. Za totality byla ulice přejmenována na třídu Maršála Malinovského, ale pro obyvatele Budějovic to byla vždy „Lannovka“.

Také Benešovo náměstí před libereckou radnicí změnilo velmi výrazně svou tvář. Na snímku je vidět, že dříve bylo poměrně rušnou dopravní tepnou, jezdily po něm tramvaje a na náměstí parkovala auta. Tramvajový provoz byl ale v 80. letech převeden do Rumunské ulice – dnes už tramvaje připomíná jen pamětní kus kolejí v Pražské ulici. Rovněž auta už po náměstí nejezdí – stalo se pěší zónou.

Karlovy Vary se od roku 1989 zmenšily. Odpojily se od nich dřívější části Dalovice, Březová, Otovice, Jenišov, Hory, Mírová, Andělská Hora… V názvech ulic nahradil Gottwalda král Jiří, Lenina divadlo, Marxe lázně, Engelse nedaleké město Sokolov, Antonína Zápotockého Jan Palach, Fučíka Jean de Carro, Kalinina Mattoni, Puškina Goethe, Josefa Štětku Ema Destinová, Koněva západ. Československý svaz mládeže nahradili studenti, úderníky 17. listopad, družbu Dr. Milada Horáková, pionýry jahody… Hotely Moskva a Volgograd se jmenují Pupp a Plaza. Bývalá kasárna jsou dnes obchodní a administrativní komplexy, místo průmyslových skládek jsou volnočasové areály. Asfalt v lázních vystřídala dlažba, šedivé oprýskané domy nahradily domy barevné.

Tváře karlovarského filmového festivalu se také proměnily. Dříve se těšil zájmu obecenstva třeba levicový politický aktivista, tzv. Rudý Elvis písničkář Dean Reed. V roce 2013 na jeho místě pózoval americký herec a člen scientologické církve John Travolta.

Ústí nad Labem zaznamenalo několik urbanistických proměn. Mnohé rekonstrukce po válečném bombardování se zastavily na půli cesty a rozestavěné projekty našly po sametové revoluci novou podobu i funkci. Například v okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie, zničeného nálety v dubnu 1945, vyrostly postupně areály městských tržnic, ta nová v polovině 80. let minulého století. Uzavřeny a zbořeny byly v roce 2006, kdy zde vyrostl multiplex Obchodní centrum Forum.

Mladá Boleslav v porovnání před rokem 1989 a dnes představuje doklad zásadních proměn, kterými město automobilů za tu dobu prošlo. Nejde jen o proměny jednotlivých ulic, ale celých lokalit. Příkladem může být velká proměna historické části na Karmeli na vysokoškolský areál, výstavba obchodních center po celém městě, kompletní revitalizace Staroměstského náměstí a historických parků. Dvojice fotografií zobrazuje úplnou proměnu kdysi ospalého a chátrajícího autobusového nádraží na současný zastřešený terminál, který je propojen s obchodním Bondy Centrem a multikinem.

V Brně vedle sebe dlouho žily velké skupiny obyvatel německé i české národnosti a v předválečné době mohl každý obyvatel města zažívat onen multikulturní svět, z kterého vzešly osobnosti typu Janáčka či Mendela. Po roce 1948 se město ponořilo do hluboké normalizace, která místo navázání na přerušenou tradici funkcionalismu obehnala město panelákovými sídlišti. Trpěla i infrastruktura se vším, co k ní patří. Živé město se proměnilo v město plné šedi, rozbitých chodníků a nevzhledných fasád.

Socialistické symboly dominovaly i Opavě. Bronzový Klement Gottwald, který stál na místě bývalých veřejných záchodků, odpočívá v depozitu památkového úřadu. Na náměstí Republiky, tehdy Obránců míru, se tyčil Obelisk nad hroby vojáků Rudé armády s rudou hvězdou na vrcholu. Na jeho místě je dnes parkoviště před hotelem Koruna (na snímku červená budova v pozadí), který byl postaven v 80. letech. Původně se jmenoval Kamyšin podle partnerského sovětského města.

V budově kasáren působila škola, později městské úřady a jiné veřejné instituce. Další kasárna jsou zčásti využívána k podnikání, ale na svou příležitost ještě čekají. O budoucím osudu některých dominantních staveb v centru, které odrážejí ducha minulého režimu, jsou stále vedeny dlouhé diskuze. V rámci vytěsňování automobilové dopravy z centra města ale vzniklo od 90. let několik pěších zón s dřevěnými lavičkami, moderním osvětlením a různými fontánami.

S rozrůstající se automobilovou dopravou vznikl v centru města parkovací dům a například z původního parkoviště na Dolním náměstí vznikl prostor pro setkávání veřejnosti na různých kulturních akcích města nebo například farmářských trzích.

Havířov oslaví v roce 2015 své 60. narozeniny. Mezi místa, kde za uplynulých 25 let nastaly výrazné změny, patří centrum města. V březnu 1990 byla na náměstí Republiky odstraněna mohutná bronzová socha V. I. Lenina z roku 1976 umístěná na velkém kamenném podstavci. Na jejím místě je dnes jednopatrový polyfunkční dům se službami. Od roku 2007 tvoří novou dominantu náměstí devět metrů vysoké umělecké dílo Brána s kyvadlem a vodotryskem. 

Po roce 1989 došlo k velkým změnám, co se vzhledu ulic a náměstí týká, i v Písku. Málokteré město mělo tak rychle nové barevné fasády na domech v centru jako bývalá metropole Prácheňského kraje. Řada domů rychle získala staronového majitele, a když začal jeden s novou fasádou, druzí nemohli zůstat pozadu. Město ve spolupráci s památkovou péčí navrhlo dle odborných sond jejich barevnost.

Hned na počátku roku 1990 došlo k odstranění bronzové sochy prezidenta Gottwalda, díla národního umělce Břetislava Bendy, rodáka z nedaleké Líšnice. Pomník, který byl odhalen v květnu roku 1975, později přelili na známé sousoší lidickým dětem. Místo se však příliš nezměnilo. Podstavec sochy je tam dodnes a jen barevná fasáda panelového domu „rozveselila“ klasický nevzhledný beton.

Těžký průmysl obklopoval za socialismu i samotné centrum Ostravy. Koksovna Karolina, Žofinská huť nebo jáma Šalamoun zmizely téměř beze stopy. Historici litují mnoha zbytečně zbouraných těžních věží, secesních industriálních hal a dalších objektů. Ty, které se podařilo zachránit, citlivě rekonstruovat a najít pro ně využití jako Trojhalí Karolina, jsou ozdobou města. Další architekticky a památkově cenné stavby jako bývalá jatka, pozůstatky prvorepublikové architektury typu komplexu Ostravica-Textilia nebo bývalého hotelu Palace, jsou zničené a dál chátrají. Nové obchodní centrum Nová Karolina stálo miliardy, ale neváží si ho architekti ani značná část obyvatel.