Správa CHKO Jeseníky v ochraně přírody selhala, tvrdí její ochránci

Olomouc Vědci a členové ekologických organizací tvrdí, že nová vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky Michaela Pruknerová místo ochrany přírody spíše podporuje developerskou lobby. Proto ji vyzývají k rezignaci a apelují na ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby situaci řešil. Ekologům se nelíbí, že správa povoluje další vleky, lanovky a stavby v nejvzácnějších lokalitách Jeseníků a ekologické problémy naopak neřeší. Když to tak půjde dál, nebudeme mít park, ale lunapark," prohlásil předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.

Vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky Michaela Pruknerová chyby odmítá a odstoupit nehodlá. Ministerstvo ujišťuje, že situaci v Jeseníkách sleduje, ale také žádná pochybení nezjistilo. Autoři výzvy naopak tvrdí, že správa jedná v rozporu s ochranou přírody, a předkládají konkrétní příklady.

„Nebýt aktivní účasti několika občanských spolků, v oblasti kolem Petrových kamenů a Pradědu by už jezdily buldozery, zmizely by části pralesů, zničena by byla některá místa s unikátním výskytem vzácných rostlin jako zvonku vousatého, přirozené koryto Bílé Opavy by uvěznily ocelové roury,“ uvedl předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. Dodal, že to vše se chystala Správa CHKO Jeseníky povolit a jen díky podaným odvoláním se tak prozatím nestalo.

Video Vědci a ekologové kritizují vedení Správy CHKO Jeseníky
video

Vědci a ekologové kritizují vedení Správy CHKO Jeseníky

Vědci a ekologové kritizují vedení Správy CHKO Jeseníky

Vedení Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky selhalo podle některých ekologů a vědců v ochraně přírody nejvyšších moravských hor. Ta to ale odmítá.

Ekologové žádají odvolání šéfky CHKO Jeseníky

Podle autorů výzvy dochází k poškozování cenné oblasti Petrových kamenů, upozorňují, že správa opakovaně formou výjimek povoluje v přírodní rezervaci Praděd zakázané činnosti. Kritizují, že vedení není schopno řešit zásadní ekologický problém Jeseníků – rozrůstání nepůvodní borovice kleče ve vzácných vysokohorských partiích. Přípravné projekty na mýcení kosodřeviny skončily fiaskem, když vybraná firma ukončila práce s odůvodněním, že nemá zkušenosti v extrémních podmínkách.

„Rozrůstání kleče ohrožuje vzácné ekosystémy karů a kotlin a ztrácí se jedinečná druhová pestrost,“ upozorňují odborníci. Pod text výzvy adresované ministerstvu životního prostředí a Agentuře ochrany přírody a krajiny se podepsal například vedoucí katedry zoologie a ornitologické laboratoře Univerzity Palackého Stanislav Bureš, Tomáš Kuras z katedry ekologie a životního prostředí nebo šéf katedry fyzické geografie a geoekologie při Ostravské univerzitě Jan Hradecký.

Nová elektrárna na Medvědí hoře a nová Švýcárna?

Ochránci přírody jesenickou správu kritizují také za to, že vydala souhlasné stanovisko ke stavbě nové větrné elektrárny na Medvědí hoře, kterou předchozí vedení zásadně odmítala. Tři současné malé větrné elektrárny na vrcholu hory jsou jen dočasnou stavbou, do konce roku 2018 má bý lokalita uvedena do původního stavu. Investoři ale mají zájem vybudovat tam novou, téměř stometrovou dominantu.

Autoři výzvy rovněž upozorňují na snahu zásadně přestavět proslulou historickou horskou chatu Švýcárnu pod Pradědem. „V současné době začalo správní řízení o povolení výjimky ze zákazu na projekt rekonstrukce chaty Švýcárna. Ve skutečnosti se pod tím skrývá její demolice a vybudování většího objektu,“ prohlásil Bačík.

CHKO Jeseníky
Zdroj: Společnost přátel Jeseníků

Ministerstvo životního prostředí sdělilo, že situaci v jesenické oblasti sleduje. „Krajská pobočka ministerstva dosud neshledala v postupu správy pochybení. Ministr však pověřil ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny Františka Pelce, aby ho o vývoji v Jeseníkách informoval a v případě zjištění pochybení neprodleně sjednal nápravu včetně personálních důsledků,“ uvedla mluvčí ministerstva Jana Taušová.

Pruknerová odmítá vstřícnost k developerům

Michaela Pruknerová považuje kritiku za nespravedlivou a odmítá, že by vycházela vstříc podnikatelům. „Za mého vedení na rozdíl od předchozích let nevzniklo žádné nové lyžařské středisko,“ uvedla. Zdůraznila také, že to byla právě ona, které se podařilo zahájit projekty na likvidaci borovice kleče. „Za to, že firma nedotáhla práce do konce, nemůžeme,“ řekla.

Podle ochránců přírody by si jedinečná příroda Jeseníků zasloužila lepší péči a ochranu, už pět let usilují o vyhlášení Národního parku Jeseníky. Ministerstvo v létě ale připravovaný projekt pozastavilo s odůvodněním, že tamní obce a organizace k tomu mají příliš rozdílný postoj.