Svět podle Zdeňka Velíška (102)

Probíral jsem se reakcemi evropských státníků na ruské prezidentské volby. Nacházel jsem většinou formální gratulace a vyjádření naděje na pokračování spolupráce. Diplomacie má svá pravidla!

Reaguje Evropa adekvátně?

Na mediální frontě se na rozdíl od fronty státnické ozvaly hlasy varující před zárodky nové totality a požadující změnu politiky Západu vůči Rusku. Britský politolog Timothy Garton Ash (viz životopisná data) napsal hned v den ruských voleb do evropských deníků, co si myslí o dosavadních reakcích Evropy na znepokojivý průběh volební kampaně v Rusku. Garton Ash je někdo, v jehož prospěch se vždy vzdám svého prostoru v tomto blogu i kdekoli jinde. A tak i teď přetlumočím něco z jeho nejnovějšího výkřiku rozhořčení nad přístupem EU obecně - a některých evropských vlád zvlášť - k alarmujícím fenoménům ruské současnosti. I nad postoji EU k washingtonské administrativě.

Podle Timothyho G. Ashe je dosavadní chování Evropy k Rusku, Americe a Číně permanentní výzvou k tomu, aby vůči ní tyto mocnosti úspěšně uplatnily heslo „rozděl a panuj“. Co se vztahů s Moskvou týká, propadají země Evropské unie podle něho totální bezradnosti. „Obecně se dá říci, že chce-li člověk poznat, jak dalece je EU rozdělená, stačí podívat se na ni ze zorného úhlu Ruska, Spojených států nebo Číny. V Moskvě, Washingtonu i Pekingu se politické špičky dívají na EU se skepsí či dokonce s pohrdáním, protože vlády zemí EU s nimi mluví jednotlivě, s čepicí v ruce, ve snaze dojednat separátní dohody.“

Možná, že separátní jednání českého premiéra o radaru a vízech (separátní z pohledu EU a NATO) s Washingtonem zůstalo mimo zorné pole britského politologa, ale i tak - mimoděk - vystihl situaci. Česká zahraniční politika je jedním z příkladů toho, co Ash vidí jako slabinu Evropské unie. I Rusku se podle něho osvědčuje politika „divide et impera". Kdyby EU jednala jednotně, byla by mnohem mocnější než Rusko - říká Ash. - Její ekonomika má patnáctkrát vyšší objem než ruská; která je jen o málo objemnější než holandská a belgická dohromady. Přibližně polovinu svého zahraničního obchodu realizuje Rusko se zeměmi EU. Na vztazích s EU mu tedy záleží. Ovšem také pokrývá svými dodávkami zemního plynu v průměru čtvrtinu potřeb zemí EU. Společný postup zemí EU vůči Kremlu nebo Gazpromu - s Medveděvem v Kremlu to bude ještě víc než dosud jedno a totéž  - by byl v případě krize či kontroverze nejvýznamnější pro ty členské státy EU, které jsou nejvíc závislé na ruských energetických surovinách. K těm patří (vedle ČR) také Maďarsko. Přesto maďarská vláda právě v minulých dnech dojednala s Kremlem - také separátně, tedy bez koordinace s ostatními zeměmi EU - stavbu ruského plynovodu, která jednak silně konkuruje projektu EU na výstavbu podobného díla, zajišťujícího přísun plynu z neruských zdrojů do Evropy, jednak její realizace vystaví Maďarsko ještě víc ruským tlakům.

Ash smutně říká, že jediným důvodem proč „ocas vrtí psem“ a ne pes ocasem, je právě osudový nedostatek soudržnosti Evropy.

Nesoudržnost vadí i ve vztazích EU k USA

José Barroso si stěžuje velmi podobně: Evropská unie jako celek se na světové politické scéně příliš neprosazuje. Mohla by tam být aktivnější, kdyby už její politický vliv odpovídal její hospodářské síle. Přesto Barroso věří, že po prezidentských volbách v Americe bude s Evropou nový amerických prezident spolupracovat. Bohužel ne z respektu vůči Unii. Bude spíš respektovat skutečnost, že Spojené státy nemohou tváří v tvář globálním výzvám dneška a příštích let pokračovat v roli osamoceného světového hegemona. Změna klimatu, energetická bezpečnost, terorismus, finanční stabilita, to vše jsou globální výzvy, které USA nedokáží řešit samy, říká Barroso a vede ho to k závěru, že EU má dobrou výchozí pozici k tomu, aby se také ujala role světového hráče. Američtí přátelé už tohle pochopili, říká (důvěřivě) předseda Evropské komise.

Dobrou výchozí pozici snad Evropská unie má, ale pořád ještě z ní nevykročila správným směrem.

Existuje francouzsko-německý tandem?

Po loňských francouzských prezidentských volbách se čekalo jeho obnovení a spolu s ním nová dynamika EU. Dodnes se ale mezi Sarkozym a Merkelovou nevytvořila harmonie, která je k tomu nezbytná. Konzervativní a klidná Merkelová se odtahuje od Sarkozyho nekonvenčních vizí a neztotožňuje se s jeho návrhy, které jdou často proti obecně přijatým principům evropské integrace, jako je nezávislost centrální banky a nepřípustnost politického ovlivňování kurzu eura, či otevření trhu zemědělskými produkty. Merkelová, a spolu s ní i jiní předáci EU, se obávají, že Sarkozyho individualistická hyperaktivita ohrozí nakonec i efektivnost francouzského předsednictví, na kterém závisí dokončení procesu ratifikace Lisabonské smlouvy do konce tohoto roku a přijetí celé řady opatření k jejímu praktickému uplatňování od počátku roku příštího.

Taková je tedy Evropa (Evropská unie) ve chvíli, kdy se v Rusku přeskupuje moc, ve chvíli, kterou Timothy Garton Ash považuje za vhodnou k tomu, aby Evropa reagovala jinou, důraznější a důslednější politikou na to, že se Rusko stále víc a víc vzdaluje demokratickým normám a je stále méně a méně důvěryhodným partnerem. Ani kdyby EU měla v úmyslu zaujmout vůči Moskvě důraznější společné stanovisko, asi by to nedokázala. Není stále ještě vybavena takovou mezinárodní autoritou, aby ji Rusko, ať mu vládne kdokoli, respektovalo a přizpůsobilo se jí.

Zejména nám a ostatním zemím s podobnou historií, jakou máme my, by to nemělo být jedno. Je v našem zájmu usilovat o to, aby EU mezinárodní autoritu měla. Ne o opak!

Britský politog Timothy Garton Ash
Britský politog Timothy Garton Ash
Více fotek
  • Britský politog Timothy Garton Ash autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/112/11116.jpg
  • Předsedkyně CDU a německá kancléřka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/106/10541.jpg
  • Francouzský prezident Nicolas Sarkozy dnes zveřejnil svůj projekt, který má pomoci přistěhovalcům. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/77/7693.jpg
  • Vladimir Putin a Dmitrij Medvěděv autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/109/10840.jpg
  • Předseda Evropské komise José Manuel Baroso autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/20/1970.jpg