Není kouře bez ohně

V Olympii zapálili oheň a poslali jej do Číny. Měl by být nositelem ušlechtilých myšlenek o sportovním zápolení. "Sportovním" nejen ve smyslu disciplín, v nichž se odehrává, ale i dle ducha pravidel, která je provázejí. Ovšem už na začátku přišly patálie. Jsou lidé, kteří mají pocit, že to s tou sportovností není zrovna v pořádku. Dokonce měli tu drzost, že se pokusili narušit důstojnou slavnost, na které hovořil čínský představitel Liou Čchi. Samozřejmě zasáhla policie, která s provokatéry zatočila. Politiku nám do sportu nepleťte!

Tohle zprofanované heslo je pokrytecké a hloupé. Samozřejmě je sport plný politiky. A jestli by se našel některý z olympijských funkcionářů, který by byl ochoten tvrdit, že pekingští pořadatelé bombastických her je nevnímají jako velmi důrazné politikum, podporující jejich režim, měl by velkou naději na zlatou medaili v soutěži o skok obecního Pepka Vyskoče. Přitom ovšem tito bafuňáři hodlají dodržovat pozoruhodné pravidlo: kdyby si náhodou některý ze sportovců dovolil v prostranství, vyhrazeném olympijskému závodění, proti čínské politice jenom ceknout, dostane se mu trestu, možná i zabavení případně vybojované medaile. Když ovšem budou olympijské hry politizovat sami pořadatelé, copak asi mudrlanti z MOV udělají? Jak je potrestají? Samozřejmě, že budou mlčet a tvářit se jakoby nic. Stejně jako to dělali jejich velební předchůdci v podobných případech v minulosti.

Jistěže vztahy Tibet - Čína nelze zjednodušovat. Nicméně základ pohledu na chování velmoci vůči její kolonii je prostý: když vypukly v Tibetu nepokoje, pekingští vůdci uzavřeli po svém zvyku celou oblast coby „zakázané město“ médiím a zahraničním pozorovatelům. Pak jim může věřit jen „užitečný idiot“, jak nazýval nejrůznější západní revolucionáře Lenin. A idiot ještě užitečnější může cvrlikat něco o nepolitičnosti sportu obecně a olympijských her zvlášť. A „nejužitečnější idiotií“ jsou v tomto ohledu stiženi ti, kdož tvrdí, že musíme pochopit čínské tradice a kulturní vzorce, rozdílné od našich. Pokud totiž ano, je těžko pochopitelné, proč přistupujeme s Pekingem na hru se stejnými schématy, danými olympijskými zásadami. Ty, jak známo, tkví v antice a tyto kořeny by měly být proto ctěny.

Je věru složité najít cestu ze zamotaného klubka problémů, které nastaly už v okamžiku, kdy mezinárodní „sportovní“ společenství olympijské hry Pekingu přidělilo. Bylo by ovšem možné vsadit dolar proti bobu, že olympijští funkcionáři nebudou z tohoto labyrintu, který si sami vystavěli, hledat cestu nejdůstojnější, ale nejsnazší. A to za cenu ústupků na hranici trapnosti. Zdali ne za ní. Tvrdošíjným tvrzením, že politika nemá s olympijskými hrami a sportem nic společného, už po ní vyšli.

Ať tak, či onak: dým nad přenosným olympijským ohněm je jistě prostý všech příměsí. Byť neviditelný, páchne po pekingském smogu.

Protibetští aktivisté zasáhli do slavnostního okamžiku zapálení olympijské pochodně. Během projevu šéfa čínského organizačního výboru se za ním pokusili rozvinout vlajku vyjadřující podporu Tibetu.
Protibetští aktivisté zasáhli do slavnostního okamžiku zapálení olympijské pochodně. Během projevu šéfa čínského organizačního výboru se za ním pokusili rozvinout vlajku vyjadřující podporu Tibetu.
Více fotek
  • Protibetští aktivisté zasáhli do slavnostního okamžiku zapálení olympijské pochodně. Během projevu šéfa čínského organizačního výboru se za ním pokusili rozvinout vlajku vyjadřující podporu Tibetu. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/142/14124.jpg
  • Protibetští aktivisté zasáhli do slavnostního okamžiku zapálení olympijské pochodně. Během projevu šéfa čínského organizačního výboru se pokusili rozvinout za ním vlajku vyjadřující podporu Tibetu. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/142/14121.jpg
  • Protibetští aktivisté zasáhli do slavnostního okamžiku zapálení olympijské pochodně. Během projevu šéfa čínského organizačního výboru se za ním pokusili rozvinout vlajku vyjadřující podporu Tibetu. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/142/14122.jpg
  • Protibetští aktivisté zasáhli do slavnostního okamžiku zapálení olympijské pochodně. Během projevu šéfa čínského organizačního výboru se za ním pokusili rozvinout vlajku vyjadřující podporu Tibetu. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/142/14126.jpg
  • Olympijské hry v Pekingu budou zahájeny 8. srpna. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/139/13857.jpg