Čeština před kamerou (55) Mluvil do před sebou prázdné sněmovny

Zcela chybná stylistika a dvě předložky vedle sebe. Pro češtinu věc poměrně novátorská, netypická, a to proto, že gramatickým posláním předložky je stát před jménem. Díky předložkám mění jména své tvary, a tak jako nemá smysl dávat předložku třeba před sloveso, je zarážející, s jakou razancí jsme se pustili do toho, že nám teď už nestačí jedna, ale před jméno dáváme rovnou dvě. I tady to jako by postrádalo logiku.

Zatímco předložky se tedy podílejí na vytváření syntaktického významu jmen, jim "podobné” spojky konstituují syntaktický význam vedlejších vět. Posuďte sami, že proti souvětí: Nechtěl jí to říct, protože kdyby jí to řekl, nebyla by překvapená. Máte námitky? Doufám, že ne. Je totiž v pořádku. U těch předložek je to ale něco jiného.

Vzhledem k tomu, že jde o tendenci opravdu poměrně novou, lze zjistit, že těmi, kteří takhle obohatili náš jazyk, byli především novináři a autoři technických textů (např. návodů na použití). Nesetkáte se s ní příliš v beletrii.

A proč stavíme dvě předložky vedle sebe? Většinou je to tlakem na slovosled, kde svou roli hraje rozvitý přívlastek. Jazykovědci říkají, že nám tahle syntaktická chyba nevadí, a neznesnadňuje nám porozumění textu. Jenže, pak jedete autem a slyšíte: Co dělat s v jiném stavu ženou? Já vám nevím, ale takhle položenou otázku jsem slyšel nedávno v rozhlasu a z v mém mozku uloženého řečového centra cosi zavelelo, že se mi tam něco nelíbí! Z před tím uvedené věty jsem arci rozumný nebyl, i když jsem jí snad rozuměl.

Za poznámku snad ještě stojí, že jsou-li dvě předložky vedle sebe, pak jde většinou o předložky delší, končící souhláskou (viz i náš příklad). Vět, kde jsou vedle sebe dvě souhláskové předložky typu Z v Česku nabízených sektů nejlíp dopadly ty bílé suché, asi moc není, i když jak vidno, nejsou nereálné. Za sebe říkám: radši přestylizovat; a jako novinový titulek nebrat vůbec! A dodávám, že ve zpravodajství České televize se s tím nesetkáte.

Zdraví - a pokuste se titulek přestylizovat -Petr Vybíral