Žid je pěkná nadávka

Fotbalová Sparta byla varována, že pokud část jejích fanoušků nepřestane užívat bojového pokřiku: "Jude Slavie!", rozhodčí ukončí zápas a důsledky si ponesou rudí z Letné. Pozoruhodné je, že si rowdies takto ulevovali v zápasech s anglickým Arsenalem a moravským Zlínem. Lze pochybovat, že by se v okruhu slyšitelnosti vyskytoval nějaký slávista. Židé asi ano, protože dozajista hodně z nich fandí Spartě. Musí to být pro ně kruté, když jejich spolufanoušci považují nadávku z prostředí nacistické propagandy za nejvyšší urážku, kterou lze použít proti konkurenčnímu týmu. Budiž, jsou to pitomci, řekne si soudný člověk… Takové nějaké rudimenty nějakých prastarých časů.

Ovšem současně se v médiích objeví seznam českých politiků a jiných významných osobností, kteří jsou údajně izraelitského původu. Není nyní důležité, že řada z nich nemá s židovstvím vůbec nic společného. To svědčí pouze o neinformovanosti autorů rasového rejstříku. Nicméně znovu je tu termín Žid dehonestujícím označením.

Říkáme si v zemích Koruny české, že antisemitismus u nás nikdy nijak zásadně nevykvetl. Že pokud se objevily jeho příznaky, vystoupili zdejší osvícení, kupříkladu Tomáš Garrigue Masaryk, a uťali této hnusnosti tipec. Jenže například v období „druhé republiky“, ještě před nacistickou okupací, pravověrní Češi snaživě vylučovali Židy z profesních komor. Gestapácká knuta ještě nad nimi nesvištěla, a už byli horliví.

Lze skutečně předpokládat, že takových, kteří považují slovo Žid za nadávku, je v této zemi pomálu. Rozhodně chci věřit, že počet takto smýšlejících je mizivý. Ale jsou. A spolu s nimi také dále žije skutečnost, že pojem Žid je urážka.

Slyší-li to například právě v prostorách sparťanského stadiónu nějaký malý klučina, který ví, že jeho idol Řepka by slávistům nejraději… a jeho někdejší začínající vzor Sivok nad sešívaným dresem zvrací, a že tedy červenobílí jsou největší darebáci a odporníci na světě… A dostane-li se mu k tomu informace, že je třeba těm sešívkům vynadat co nejsprostěji, tedy do Židů, dostává vskutku eticky kvalitní výbavu do dalšího života. Navíc, když ví, že ti politici jsou také samí Židi. A že by se o nich mluvilo nějak pěkně, to se doopravdy říct nedá.

Židovská hvězda
Židovská hvězda