Madonna na kříži

Madonna se prý na svém nejnovějším turné nechává "ukřižovat“. Na hlavě při tom nosí atrapu trnové koruny. Některé křesťanské církve už se na ni zlobí. Mají toho nyní dost co na práci. Sotva odezněl skandál kolem Šifry mistra Leonarda, uráží city věřících jakási zpěvanda.

Před časem ovšem se cítili být dotčeni Židé, když jiné filmové dílo o Kristovi sice zpodobnilo ukřižování podle křesťanů důvěryhodně, nicméně Izraelité v něm působili poněkud odpudivě. svědčí skutečnost, že každý artefakt, který pobouří kterékoliv věřící a vyvolá jejich odpor, získává v koláčích sledovanosti a přízně obecenstva. Kde zůstali proticírkevní staromódní buřiči, žijící pro své volnomyšlenkářství v opovržení a bídě? Dneska je to dobrý kšeft.

Vzpomínám si, jak v čase své puberty, vždy když nad krajem táhla bouřka, říkal jsem své venkovské, naivní, hodné a úpěnlivě věřící babičce: „Babi, a jestli je Bůh, tak teď do mě uhodí!” a poté jsem vycházel na dvorek, dle svého názoru rebelsky vzdorovat mnou odvrhnuté autoritě. Babička musela během těchto mých exhibicí prožívat ve své upřímné katolické dušičce, v níž se denně modlila ke Všemohoucímu, pekelnou trýzeň strachu o milovaného vnuka. Věřím, že se po celou dobu mého “kacířství” modlila a prosila Pánbíčka, aby mi odpustil, protože jsem ještě malý a blbý. Inu, Bůh byl hodný, vyslyšel mou babičku a neotevřel nebesa, aby mě srazil ohnivým poslem. Navíc si asi myslel, že jsem jenom vůl a žádný opravdový škodič.

Přesto bych si za svoje tehdejší chování dodnes nejraději nafackoval, vždyť to, co jsem způsobil té malé, roztomilé stařence, byla věru odpornost. A nic jsem z toho neměl, možná nějaký krátkodechý, ubohoučký pocit zadostiučinění válečníka proti autoritám. Je pravda, že ti, kdož nyní vyzývají a ponižují víru ostatních, mají z toho zvětšiny alespoň slušné peníze. Jestli si ale myslí, že jsou nějakými buřičskými Voltairy, mýlí se docela. Jenom trápí některé své spoluobčany. Do dějin mýtoborectví nevstoupí a Hospodin do nich neuhodí. Vlastně jim z toho zbudou jenom ty prachy. Pravda ale je, že každá bankovka se mnohým mění ve velmi vzrušující zpodobení Boha.