Pokus o novodobé vyhlazení Afriky

Papež Benedikt XVI. během své návštěvy Kamerunu navštívil také rehabilitační středisko v Yaoundé, které pečuje o tamní nemocné s AIDS. Co asi pacientům mohl říct? Tak například: "Ano, Boží synu, jak je dobře, že jsi při svém pohlavním styku nepoužil kondom a nechal se nakazit… A ty, dcero Boží," obrací se k jiné pacientce, "taky jsi dobře udělala, že jsi poslechla učení církve a kondom jsi po svém partnerovi nepožadovala. Teď tady aspoň všichni v souladu s boží vůlí zemřete, tedy odejdete k Pánu na věčnost."

Nevím, možná přesně tato slova nepoužil, i když by asi byla logickým pokračováním toho, co řekl ještě cestou do Afriky na palubě letadla, totiž že "problém AIDS nelze řešit pomocí prezervativů, a že jejich používáním se problém s touto vážnou nemocí naopak zhoršuje." Papež zopakoval, že upřednostňuje sexuální zdrženlivost a věrnost.

Nechci zpochybňovat Ratzingerovu erudovanost v oblasti katolické víry, sečtělost, znalosti cizích jazyků a jistě i dobrou vůli. Je to přece Svatý otec. O Africe toho ale asi moc neví (To zas budou reakce, jaký jsem ateista, protože si dovoluji na Papeže!). Jak jinak by si mohl myslet, že Afriku spasí, nebo že tam je vůbec možná sexuální zdrženlivost a věrnost? Co Papež ví o realitě zemí, kde ženy často nerozhodují o tom, kdo bude jejich sexuálním partnerem a kdo se jich zmocní…? Kde pro muže je sexuální zdrženlivost kulturně, společensky a přírodně nemožná či nedosažitelná… Kde muži (ne všichni a ne ve všech zemích Afriky) mají kulturní a společenské předpoklady k tomu, aby střídali své sexuální partnerky…

Nenávist ke kondomům je jedním z tradičních náboženských dogmat Vatikánu. V případě Papeže Benedikta XVI. ale vzbuzuje snad nejzapálenější reakce: "Zákaz kondomů - to je přece geniální způsob, jak vyhladit černou Afriku," slyšel jsem v jedné z těch radikálnějších, "s Hitlerjugend se mu to nepodařilo, tak teď chce uspět jako Papež. Zakáže jim kondomy, ať se nakazí všichni a vymřou úplně."

Nebudu tento výrok komentovat, to nechám na vás ve vašich reakcích. Chápu ale, jak takové názory asi vznikají. Kromě pochyb o Ratzingerově minulosti v souvislosti s Hitlerjugend k nim přispívají i další jeho úlety už z dob na Svatém stolci. Například když v roce 2006 ve svém projevu v Německu řekl, že islám podněcuje násilí, nebo když docela nedávno sňal exkomunikaci z biskupa Richarda Williamsona, který veřejně zpochybňoval holocaust. Teď zase letěl do Afriky a první, co udělal, bylo, že brojil proti kondomům. Vyvolal tím kritiku v mnoha zemích světa, ve Francii, v Papežově rodném Německu nebo i v OSN, pro kterou je používání kondomů základním způsobem ochrany proti šíření viru HIV. Mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Eric Chevalier dokonce řekl, že postoj Papeže proti používání prezervativů může mít obrovské zdravotní a lidské následky.

A teď ještě Oči z Latinské Ameriky: Změna v Salvadoru

"Když se dějiny nedají psát perem, píší se puškou." Tuto památnou větu prohlásil v roce 1928 salvadorský revolucionář  Farabundo Martí. Tehdy bojoval s nikaragujskými povstalci po boku Augusta Césara Sandina. Zemřel 4 roky poté během povstání doma v Salvadoru, které tamní armáda dokázala potlačit s podporou Spojených států.

Farabundo Martí se stal ikonou pro salvadorské levicové hnutí a jeho jméno si do názvu vzala tamní největší guerrilová organizace - Fronta Farabunda Martího za národní osvobození (FMLN). Právě ta v roce 1980 povstala znovu proti vojenské vládě, korupci, která ji ovládala, volebním podvodům a špatné hospodářské politice. Občanská válka trvala 12 let a přišlo v ní o život 75 tisíc lidí.

Dnes FMLN existuje dál, bývalá ozbrojená povstalecká organizace se ale přeměnila v politickou stranu, a minulý týden její kandidát poprvé v historii vyhrál prezidentské volby. Mauricio Funes (49) se tak stane vůbec prvním levicovým prezidentem Salvadoru. Slovy Farabunda Martího "Nastala doba, kdy se dějiny nemusejí psát puškou, ale perem."

Bude to ale pěkná fuška. Funes se stane prezidentem nejmenší země Latinské Ameriky, která je ale zemí s nejvyšším počtem vražd (na počet obyvatel) na světě: 67,8 vražd na každých 100 000 obyvatel. Souvisí to i s tíživou ekonomickou situací země, kde téměř polovina lidí žije v chudobě a necelých 20 % lidí v extrémní chudobě. Jeden lékař tu vychází na 2 500 lidí (v rozvinutých zemích bývá jeden lékař na 400 lidí). Dětská úmrtnost dosahuje 12,75 na každý tisíc živě narozených (na Kubě je to míň než 5).

Levicové režimy, které se v posledním desetiletí prosadily téměř v celé Latinské Americe, tak mají dalšího spojence. Teď se jen ukáže, jakým směrem nový prezident vykročí, zda se bude víc inspirovat třeba radikálnějším venezuelským prezidentem Hugem Chávezem nebo spíš jeho umírněnějším brazilským protějškem Lulou. Poražená salvadorská pravice tématu často využívala už ve volební kampani. Snažila se levici zdiskreditovat tím, že jí spojovala právě s Chávezem. Mauricio Funes ale vždy prohlašoval: "Nevidím, proč bych se měl spojovat s tou či onou levicí. Ani s tou, kterou představuje Lula, ani s Chávezovou, ani s Castrovou. Ztotožňuji se jen s levicí salvadorskou."

A první rozhodnutí nového prezidenta už padlo. Salvador znovu naváže plné diplomatické vztahy s Kubou, které tato země přerušila v roce 1959 po Castrově příchodu do Havany. Poté co vztahy s Kubou obnovila i Kostarika, je Salvador poslední zemí v Latinské Americe, která nemá diplomatické vztahy s „ostrovem svobody“. Kuba už se tak definitivně otevřela celému regionu (o tom víc už v předchozích deníčcích).

Papež Benedikt XVI.
Papež Benedikt XVI.
Více fotek
  • Papež Benedikt XVI. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/678/67758.jpg
  • Papež Benedikt XVI. na africké cestě autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/746/74568.jpg
  • Hugo Chávez autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/680/67992.jpg
  • Mauricio Funes autor: ČTK, zdroj: AP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/740/73941.jpg