Jak jsem v Mnichově „ubližoval zažité národní legendě“

V pondělí jsem na ČRO 6 vyprávěl o tom, jak mě naši mnichovští krajané pozvali k besedě o moderní české historii s přihlédnutím k určitým faktům, která jsou buď špatně interpretována, nebo se o nich po celá desetiletí mlčí. Připadlo mi docela stylové, abych tam v Mnichově začal moderní české dějiny právě u Mnichova jakožto jednoho z klíčových symbolů naší nedávné minulosti. A myslím, že jsem posluchače docela překvapil, když jsem trval na svém hlubokém a pamětnicky zažitém přesvědčení, že mnichovská dohoda byla už jen formálním stvrzením naší základní kapitulace před německými požadavky, což se událo více než týden před onou neblahou konferencí, kdy jméno bavorské metropole v řešení tak zvané sudetské otázky nebylo vůbec ještě ve hře.

Obávám se, že ani u nás doma není každému jasno, že všechno mohlo být vyřízeno i bez Mnichova, když 21. září 1938 prezident Beneš a Hodžova vláda po noční intervenci francouzského a britského vyslance na Pražském hradě přijali to, co od nich bylo požadováno, a poslali herce Zdeňka Štěpánka, aby to překvapenému národu téhož večera oznámil. Ani Mnichovská konference ani nějaká naše mobilizace se nekonala. Jen Hodžova vláda – snad pod dojmem svého protiústavního a bezparlamentního rozhodnutí – podala demisi a byla neprodleně nahrazena vládou generála Syrového, jehož černá páska přes oko snad měla k boji připravenému národu připomenout Žižku.

Všechno mohlo v té chvíli skončit, kdyby se byl Hitler spokojil s tím, co před tím požadoval, a nerozčílil britského premiéra Chamberlaina tím, že mu následujícího dne na Godesbergu předložil zcela nové nároky na naše území. Britská a francouzská vláda pak onou šibalskou větou, že nadále nemůže vládě československé raditi, aby nemobilizovala, dovedla teprve prezidenta Beneše k vyhlášení mobilizace. Následovalo několik dnů napětí, kdy Beneš vyhlásil, že má jakýsi blíže neurčený plán a poslal také americkému prezidentu Rooseveltovi žádost, aby svolal mezinárodní konferenci k řešení sudetské otázky – samozřejmě že i s naší účastí. Roosevelt této žádosti nevyhověl a místo toho dal Benešovi a současně i Hitlerovi dobrou radu, aby se raději sami dohodli. To už se však chopil iniciativy italský fašistický diktátor Benito Mussolini a z jeho podnětu byla na 29. září odpoledne svolána ona konference do Mnichova, kdy k účasti nebylo pozváno ani Československo ani Sovětský svaz. Právě Sovětského svazu se západní mocnosti bály více než Německa, ačkoliv – jak dnes víme – Stalin si s Hitlerem v ničem nezadal a hesla o rasové čistotě či o třídním boji značila zločiny stejného kalibru.

Příznačné pro příliš rychlou ochotu Československa podrobit se už před týdnem přijaté kapitulaci bylo také rozeslání Benešova vzkazu našim zastupitelským úřadům, v němž už několik hodin před začátkem jednání v Mnichově upozornil na naše ústupky Hitlerovi a snažil se s bláhovým optimismem tvrdit, že nově vymezené hranice republice umožní, aby se v budoucnu lépe bránila. Trpce však dodal, že Československu byly vnuceny větší oběti, než jaké se kladou ve válce poraženému státu. To vše – opakuji – bylo napsáno a posláno několik hodin před tím než se mnichovská konference vůbec sešla.

Takže, omlouvám se, toto nebylo moje obvyklé páteční zamyšlení, ale připomenutí strohých faktů ani po jednasedmdesáti letech plně nevstřebaných nejen mnichovskými krajany ale ani Čechy žijícími v naší zemi. Kdo nevěří, ať si to přečte na stránce 146 zatím nejlepšího Benešova životopisu od bývalého profesora oxfordské univerzity Zbyňka Zemana, který z maxima dostupných archivních materiálů došel k jasným závěrům a nebál se pak své poznatky zveřejnit bez ohledu na to, že tím ublíží některým zažitým národním legendám.

Slyšel jsem, že mu to pak vyneslo jisté nepříjemnosti se Společností Edvarda Beneše, ale tak už to u nás při zacházení s pravdou často chodívá.

Adolf Hitler podepisuje mnichovskou dohodu
Adolf Hitler podepisuje mnichovskou dohodu
Více fotek
  • Adolf Hitler podepisuje mnichovskou dohodu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/326/32542.jpg
  • Mnichovská zrada autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/438/43794.jpg
  • Podpis mnichovské dohody autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/428/42743.jpg
  • Edvard Beneš zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/803/80251.jpg