Zrození knížecí strany

Nebyla to vůbec špatná myšlenka postavit do čela nové strany Karla, knížete ze Schwarzenbergů. U značné části zdejšího občanstva získal si upřímnou podporu a oblibu. Navíc: TOP 09 zavítala do prostoru voličů, kteří postupně podporovali ODA, US a Zelené Martina Bursíka. Tedy lidé liberální, poměrně otevření, se sklonem ke kritickému přemýšlení, více méně pravicoví, ovšem velmi odtažití ke žraločímu pojetí kapitalismu, začasté s velmi rozvinutým sociálním cítěním. Vypadá to jako popis hodných pohádkových bytostí, ovšem bývají to také jedinci zcela nepraktičtí, schopní nechat se utáhnout na vařené nudli dobrého slova, snadno si nabíhající, poněkud ubulení, nedaří-li se tak, jak očekávají, rychle propadající nadšení a vzápětí skepsi. Řekněme to otevřeně: outsideři. Zejména v politice a jejím vnímání.

Což neznamená, že outsiderská bude i strana, jejíž spiritus agens je Miroslav Kalousek. Vždyť už nápad zaujmout výše popsané obecenstvo předsednictvím Karla Schwarzenberga je vskutku geniální. Je majetný. Ovšem ne zbohatlík. Nosí se mnohem přitažlivěji než velrybáři z kongresu ODS a nemá jako oni výraz pochybného majitele ještě pochybnějšího baru. Není upocený jako někteří představitelé ČSSD, kteří začasté svými špatně padnoucími saky chtějí snad demonstrovat lidovost, ale blíží se ke hraně buranství. Kníže také mluví, jak mu zobák narostl a přitom roztomile staromilsky. I jeho schopnost svést občasné tlučení špačků na úroveň pronášených vět (když se říkají blbosti, usínám) vyvolá spíše shovívavé veselí než rozzlobenost. Jeho šlechtictví a dlouhodobý pobyt v zahraničí mu může vytýkat jenom idiot. Alespoň v očích řečené svobodomyslné voličské skupiny. Právě tak tito lidé nemohou brát vážně výčitky z politického turismu. Schwarzenberg nebyl nikdy členem stran, za něž kandidoval. Na rozdíl od kupříkladu pánů Ratha a Jandáka, kteří šli od anděla k ďáblu (Nebo naopak, jak kdo soudí.). Jistá ideová a sociálně psychologická návaznost uskupení, za něž kníže kandidoval, je nesporná. Kabát se tedy možná měnil; košile zůstávala v zásadě stejná.

Kombinace Schwarzenberga s Kalouskem je mazaná. Byť to dozajista nebude tak jednoduché, jak si někteří myslí: nadpolitický kníže hlava strany, superpolitický šíbr krk, který s ní kroutí… Na to jsou oba bytostmi příliš silnými a současně empatickými.

Do voleb je ještě daleko a uvidíme, zda TOP 09 udrží tempo, jímž se k nim vyřítila. Bezesporu těsně po startu je celému politickému spektru stranou neprotivnější. Ostatní menší a malé strany jí vyčítají, že má nepoměrně vyšší podporu médií než všechny z těch, které trpělivě budují svoji existenci a bojují o ni po dlouhá léta bez oslnivých úspěchů. Současně upozorňují na značnou sponzorskou přízeň tomuto seskupení. Nevěřím ovšem, že TOP 09 uplácí média, aby o ní psala, a slibuje podnikatelům, že se jim po volebním úspěchu bude revanšovat za sponzoring výhodnými státními zakázkami. Zdá se spíše, že tato přízeň je způsobena tím, o čem už byla řeč: Knížecí strana vstoupila do prostoru, který je dlouhodobě oblíben značnou částí občanů a který ODS svou necudností, nabubřelostí a cynismem vyklidila. A dodejme: který zatím nedokázal nikdo dlouhodobě zaplnit.

S tím souvisí další političtí uraženci, kterým existence TOP 09 ruší jejich kruhy: ODS a ČSSD. Tito dva mastodonti české politiky jsou přesvědčeni, že všichni jiní kazí jejich skvělé české politizírování, nárok na nějž přece dostali od Boha, jímž jsou oni sami. Svým odpudivým chováním tyto partaje doslova nutí značnou část občanů hledat si někoho jiného, kdo se odliší od protivných modrých a oranžových slov, postojů a skutků. Knížecí strana proto vznikla a do vínku získala velmi slušnou pozici. Předseda Karel Schwarzenberg také pronesl řeč, která se jeví předpokládaným příznivcům zdařilou. Zatím jsou to ovšem pouhá slova. Nyní bude obecenstvo číhat, zda ty moudré věty a představy o tom, jak dát dohromady tuto zemi, nebyly pouze jakýmisi radami. Což odhalí zdejší realistický, ba skeptický lid velmi brzy a hovoří pak opovržlivě o radách hraběcích. Byť v tomto případě byly by knížecími.

Karel Schwarzenberg
Karel Schwarzenberg
Více fotek
  • Karel Schwarzenberg autor: Michal Doležal, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1267/126621.jpg
  • Schwarzenberg a Kalousek autor: ČTK, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1266/126558.jpg
  • Miroslav Kalousek autor: Michal Doležal, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1267/126618.jpg