Čeština před kamerou (100)

Soutěžíme rádi aneb o češtině olympijské a taky o tom, když je ceremoniál slavnostní.

Nepatřím nikdy mezi ty, kteří by žili velkými sportovními svátky, či je nějak prožívali. Dokonce si myslím, že adorace, které se dostává našim sportovcům, hlavně fotbalistům a hokejistům, je zbytečná a nezasloužená; mnohem víc jsou mi sympatičtější a bližší výkony a úspěchy Martiny Sáblíkové. Ani dost dobře nemůžu pochopit, jak někdo dokáže něco takového. Ve svém věku nasadila (sama sobě?) laťku hodně vysoko. I když za tím jejím úspěchem stojí bezpočet hodin tréninku, nepřipadá mi, že by z jejího pohledu bylo vidět nějaké ztracené či ošizené dětství. Ta tvář je příjemná, bude zajímavé, jak se Martina popasuje se svým úspěchem marketingově.

Co je na každém sportovním svátku zajímavé, je způsob moderování, komentování a výkony jednotlivých komentátorů. Všimněte si, že většina těch, kteří moderovali v České televizi, má dobrou výslovnost, výbornou modulaci hlasu a tónový průběh mluvy dotyčných se blíží někdy ukázce, jak moc dobře dokáže hlas vyjádřit emoce: pozitivní (při výhře) i ty negativní (při zklamání, při prohře). Hlas je úžasná věc, jeho nakládání a způsob jeho ovládání vypovídá hodně o každém z nás. Nesledoval jsem olympiádu, ale to, co jsem měl možnost slyšet, se mi líbilo – a mám teď na mysli výkony těch, kteří za televizi veřejné služby komentovali ty které sporty.

Dva konkrétní postřehy. Všude se mluvilo i psalo o slavnostním ceremoniálu zahájení či ukončení her. Myslím, že to není úplně nejlepší spojení. Ceremoniál je totiž vlastně už slavnostní obřad, a proto užívat spojení slavnostní ceremoniál je tak trošku zbytečné, asi jako třeba říkat skleněná sklenička nebo zpomalovací retardér. Stačí např. zahajovací, úchvatný ceremoniál nebo slavnostní zahájení, úvod, obřad…atp.

Druhá věc se týkala moderátorova užití slova forsáž. Vyslovil ho při finiši lyžařů, kdy v cílové rovince došlo k napínavému střetu mezi dvěma závodníky. Moderátor užil něco ve smyslu neuvěřitelná forsáž norského závodníka… Je to dobře? Forsáž podle Akademického slovníku je francouzské slovo, termín užívající se hlavně v letectví, kde označuje krátkodobé zvyšování tahu motorů. Zdá se tedy, že metaforicky lze tohle slovo hodnotit jako vhodné užití vedle očekávaného spojení závěrečný sprint. Šlo opravdu o krátký maximální výkon vítězného běžkaře, kdy za sebou nechal jen o vlásek svého souputníka.

A protože je dnešní Čeština před kamerou soutěžní, na závěr si zasoutěžíme i my. Úkoly, které jsem vybral, pocházejí z posledního, 35. kola Olympiády z českého jazyka. Tu pořádá Národní institut dětí a mládeže, MŠMT a Ústav pro jazyk český. Vy, kteří máte zájem, zkuste, jak byste uspěli vy. Zadání úkolů jsem musel zkracovat a vybral jsem i ty, které se objevily v předešlých ročnících.
Najděte nevhodně užité slovo ve větě:
1.     Tahle silnice je rušná, silničáři na ní napočítali přes tisíc projetých aut.
2.     Jakou vlastnost má slovo hektar společnou se slovy středohoří, jihozápadní, mikroklima, ovocnozelinářský?
3.     Vytvořte čtyři slovesa nebo přídavná jména odvozena od substantiva skvorejš. (Bájné zvíře z příběhů o Harrym Potterovi.)
4.     Doplňte dvojice významově různých sloves do následujících vět.
Vězni moták … z jedné cely do druhé. Když štáby vypnuly mikrofony, oba poslanci … proud ostrých slov. Oba šlechtici se s markýzou pěkně … Uprostřed ztichlého zástupu … zřízenci rakev.
5.     Uspořádejte slova v následujícím řetězci tak, abyste využili všechny skupiny uvedené za slovy:
nestvůra, nekuřák, nebozez, nehoda, neteř, nerost, nešťastný, nemotorný, nemoc, nesmysl, netvor, nesvár, nedouk, nejapný, neplecha, neteř, netopýr, nesmírný.
a)     předpona ne- vyjadřuje opak ke slovu bez předpony
b)     slovo s předponou ne- se významově vzdálilo od svého protějšku
c)     slovo s předponou ne- má stejný význam jako slovo bez předpony
d)     ke slovu s předponou ne- neexistuje jeho kladný protějšek.
U tohoto úkolu jsem se zdržel nejvíc. Co vy? Víc se dočtete v časopisu Český jazyk a literatura 2, 2009-2010, s. 60 nebo doporučuju též http://www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/olympiada-v-ceskem-jazyce/vzory-uloh.

Hodně štěstí a brzy na shledanou.