Česká menšina v Chorvatsku, malá ale vlivná

Až na své dovolené v Chorvatsku uslyšíte češtinu, která bude znít jen trochu jinak než doma, jistě bude patřit někomu z místní české menšiny. Tvoří sice jen čtvrt procenta ze 4 500 000 obyvatel Chorvatska, dnes je to ovšem nejpočetnější české krajanské společenství v jihovýchodní Evropě.

Chorvatsko má 22 uznaných národnostních minorit, jejich status určuje Ústavní zákon o právech národnostních menšin. Patří k nim i právo na oficiální dvojjazyčnost každé obce, kde je minimálně třetina obyvatel z jedné minority, ale i právo na zastoupení na všech úrovních samosprávy včetně parlamentu – Saboru. A velmi důležité pro budoucnost místních Čechů je právo na vzdělání ve vlastním jazyce jako doplnění výuky podle povinných chorvatských osnov. Sídlem Svazu Čechů v Chorvatské republice je město Daruvar, kde je i mateřská školka Ferdy Mravence, česká základní škola, gymnázium s českou sekcí, vydavatelství Jednota se stejnojmenným týdeníkem a dětským časopisem, bohatá česká knihovna, rádio s českým vysíláním, dokonce český pivovar s pivem Staročeško. Kromě zmíněných daruvarských jsou česká mateřská a základní škola i v nedalekých Končenicích. V Záhřebu a v dvacítce dalších obcí jsou doplňovací české školy, kde je z praktických důvodů sobotní výuka téměř pravidlem. Výsledky z nich se zapisují do řádných vysvědčení a diplomů žáků ve většinových školách. 

Naše menšina není v Chorvatsku nejpočetnější, svou kulturní činností je ale všeobecně známá. Administrativně ji zastřešuje, koordinuje a řídí zdejší Svaz Čechů, nefungovala by však bez snahy, nadšení a obětavosti členů 28 Českých besed, rozesetých po celé zemi. Ta nejstarší, záhřebská, oslavila loni 135. výročí svého založení v roce 1874 Josefem Václavem Fričem. Nejmladší je zatím Česká beseda Záhřebského županství (bez samotného hlavního města) a jejím členem je dokonce současný prezident Chorvatska Ivo Josipovič. Ne, nemá české předky. V Besedách zdaleka nejsou jen lidé hlásící se k české národnosti, ale i jejich příbuzní, známí, kolegové, všichni ti, které zajímá Česko a rádi s ním jsou v pravidelném kontaktu. Například dvě třetiny záhřebských „beseďáků“ jsou Chorvaté. 

 Besedy mají své české národní domy. V Záhřebu byl postaven v roce 1937, později znárodněn, restituován a loni rekonstruován. V Rijece vyrostl díky velké obětavosti členů Besedy a za pomoci města, vlády, Česka, za pomoci úvěru, ale se vším potřebným. V mnoha menších obcích byly během nesčetných hodin brigád zvelebeny pro tento účel starší budovy za finančního přispění MZV ČR. Vznikly a dále vznikají vlastní kulturní, vzdělávací a zábavná centra, důležitá pro prostorovými problémy neomezované akce. 

Vzdělání a kultura – co jiného lépe zachová češství? Téměř každá Beseda má vlastní folklórní taneční soubor, pěvecký sbor, divadelní kroužek, dětské skupiny. Ty se účastní několikrát do roka vlastních i většinových festivalů v Chorvatsku i v Česku. Jejich vystoupení jsou součástí zábav, posvícení, večírků, tancovaček, bálů. Unikátní každoroční letní oslavou našich tradic a radosti ze života jsou letní dožínky, nejstarší a největší národopisná slavnost české menšiny v Chorvatsku. Zahrnuje bezpočet akcí včetně velkolepého průvodu krojovaných skupin, tanečníků a hudebníků. 

Češi se začali stěhovat na území dnešního Chorvatska od poloviny 18. století za vidinou neobdělané volné půdy a lepšího života. Dnešní chorvatští Češi jsou z velké části jejich přímými potomky. České země nazývají pravlastí, jejich ‚novou vlastí‘ je už samozřejmě Chorvatsko. A spojuje je právě to, že jsou jak Čechy, tak Chorvaty! Jsou pyšní na pokrevní dědictví, ale i na příslušnost k většině. Mají své hrdiny z druhé světové i z „Domovinské“ (Vlastenecké) války 1991-1995, svoje podnikatele, umělce, vědce, sportovce. Snaží se těžit z toho nejlepšího z obou stran. A multikulturnost je jedním z největších bohatství našeho života.

Oslava dožínek v Chorvatsku
Oslava dožínek v Chorvatsku
Více fotek
  • Oslava dožínek v Chorvatsku autor: Margarita Troševa, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1701/170006.jpg
  • Český dům v Rijece autor: Margarita Troševa, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1701/170007.jpg
  • Soubor Jetelíček autor: Margarita Troševa, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1701/170005.jpg