Taková malá patálie

Událostí uplynulého týdne, alespoň na jižní Moravě, je akademický skandál místních politiků. Česká televize zjistila, že tři vrcholní představitelé brněnské radnice, jmenovitě primátor Onderka (ČSSD), náměstkyně primátora Bohuňovská (ODS) a náměstek primátora Macek, absolvovali vysokou školu se závěrečnými pracemi, které jsou minimálně diskutabilní, nejspíš ale podprůměrné.
Práce politiků anonymně hodnotila šéfka akreditační komise Dvořáková, nevěděla, kdo je kdo, z jejího hodnocení právě tihle nedopadli dobře. Nešlo o obsah, ale o formu, někomu chyběly citace, někdo citoval naopak tak moc, až zapomněl uvést autorský (odborný) text.

Žijeme v mediální době, díky které právě tihle politici vyhrávají volby, na vítězství ve sněmovních stejně jako komunálních volbách ve městech nad dva tři tisíce obyvatel už není podstatný osobní charakter politika, ale schopnosti prodat sám sebe v televizi a novinách. Politici to dobře vědí a s médii pracují, ti, co teď právě sedí na českých a moravských radnicích, z tohoto hlediska patří k nejzkušenějším, jsou to svého druhu odborníci na sdělovací prostředky.

Problém špatných diplomových a bakalářských prací není jistě problém jen politiků, špatnou „diplomku" má na dně šuplíku kde kdo. Ale politici jsou na očích veřejnosti, dobrovolně a mnohdy rádi. Když nějaký společenský neduh kulminuje, popřípadě nabírá nebezpečných čísel nad normu, je logické, že novináři si za lakmusový papírek nás všech vyberou ty, kteří nás reprezentují, a jsou tedy i jakýmsi populačním vzorkem, ne v sociologickém, ale spíše etickém slova smyslu.

Česko má nejspíš problém s veřejným a hlavně privátním školstvím. Někdo by řekl, že je to proto, že máme příliš silnou akreditační komisi, která znemožňuje otevírat další a další magisterské a bakalářské obory soukromých vysokých škol. Z druhého úhlu pohledu je chyba třeba v tom, že jsme bakalářských a magisterských programů dovolili otevřít až moc, a to i na školách veřejných. To ale posoudí odborníci.

Když se redakční kolega Michal Šebela ptal brněnských politiků, tedy Onderky, Bohuňovské a Macka, odpovědí se nedočkal. Jistě, politici se možná za své práce stydí, myslí si, že jsou dostatečné, anebo jednoduše vnímají celou kauzu tak, že se netýká jich, ale vysokých škol, které nesou odpovědnost za vydané tituly a osvědčení. To je pravda. Ale v politice se právě potkává dění v celé společnosti, tam se řeší ekologie, důchody i potraty, politik je od toho, aby byl schopen zaujímat občanský postoj k nejrůznějším tématům, která existují. Kdyby tomu tak nebylo, pak by šlo o rezignaci na politiku a její nahrazení odborníky, potažmo úředníky. Politik si musí něco myslet i o jaderném výzkumu, stejně jako novinář musí být schopen k témuž klást otázky, i když oba třeba nejraději hrají fotbal.

Všichni tři brněnští politici udělali chybu, když přestali reagovat a namísto do sebe, vysokých škol, popřípadě společnosti začali šít do kolegy Šebely. On za nimi nešel pro nic jiného, než aby se jich zeptal, co si myslí o úrovni současného vysokého školství, se kterým mají konkrétní zkušenost, neboť jejich vlastní výsledky vzbuzují pochybnost. Chtěl slyšet od svých volených zástupců, co si o tom myslí.  A politický názor neslyšel, dostalo se mu jen odmítnutí, jako kdyby ti lidé nenesli odpovědnost za toto město a neusilovali někdy v budoucnosti i o odpovědnost za celou zemi. Stačilo pár slov. Moje diplomka není moje pýcha.

Diplomové práce
Diplomové práce
Více fotek
  • Diplomové práce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2427/242664.jpg
  • Roman Onderka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2442/244134.jpg
  • Jana Bohuňovská autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2442/244133.jpg
  • Ladislav Macek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2442/244132.jpg