Svět podle Zdeňka Velíška (190)

Kdybychom si v novinářském řemesle mohli dovolit optimismus, odvážil bych se říci (což vlastně tímto činím), že pokud  nějakým zázrakem splní operace probíhající ve vzdušném prostoru nad Libyí to, k čemu ji zmocnila Rada bezpečnosti OSN (ovšem jenom to!!), může mít význam nejen pro ochranu životů civilního obyvatelstva v Libyi (což je její účel) ale i pro budoucnost vztahů mezi Evropou a touto severoafrickou zemí. Dokonce může mít vliv na vztahy mezi západní civilizací a světem islámu. (A mám na mysli vliv opačný, než měla Bushova vojenská expedice do Iráku, která vztahy vyhrotila a ke které už má leckdo tendenci operaci „no-fly zone“ přirovnávat kvůli podezření, že vybočila z daných mantinelů.)

Zhatí všechno pastor Terry Jones?

Pastor Terry Jones z Gainesville na Floridě spálil výtisk koránu. Udělal to s velkou obřadností za přítomnosti hrstky svých souvěrců v kostelíku, který pro ně postavil na vlastním pozemku. Hlásá jim tu nenávist k islámu a k homosexualitě. Ještě před rokem od úmyslu slavnostně spálit korán u příležitosti výročí 11. září upustil, když ho celý politický Washington – počínaje prezidentem Obamou, přes Hillary Clintonovou, ministra obrany Gatese až po generála Petraeuse, velitele operací v Afghánistánu – varoval, že tím ohrozí životy nevinných lidí, vratkou stabilitu v oblasti boje s mezinárodním terorismem a americké zájmy ve světě.

V posledních třech měsících si pastor Jones zřejmě uvědomil, že hlas náboženské nenávisti ve světě islámu zaniká ve vřavě vzpour proti nesvobodě a despocii a ve volání po moderních, svobodnějších režimech. Začal tušit, že v podmínkách nových režimů se náboženský fundamentalismus stane anachronismem, džihád ztratí zbytky své síly, a on sám smysl svého fanatického počínání. Jeho soukromá svatá válka proti islámu by pak už byla směšná dokonce i hrstce jeho souvěrců. Terry Jones nespálil korán v záchvatu náboženského vytržení. Spálil ho, aby znovu podnítil ducha nesmiřitelné nesnášenlivosti. Sám to řekl. Jeho výrok o tom, že korán spálil, aby „rozvířil vody“, obletěl svět. I ten muslimský. Terry Jones si pak ještě výsledek své provokace spokojeně pochválil. Podle jeho mínění v afghánských městech dokázal rozběsněný dav vražděním jinověrců, že islám, jak tvrdí on a billboardy na louce u jeho kostelíka, je od ďábla.

K ďáblovi lze ovšem přirovnat i pastora Jonese. Zvládl perfektně umění podnítit davovou psychózu, uvést do varu slepé vášně. Ne u lidí kolem sebe, to snad ani nechtěl, ale u jejich domnělých nepřátel, na druhém konci světa! Dokázal to na dálku! V severoafghánském Mazáre-Šarífu se minulý pátek po modlitbách vydal dav od mešity k americkému konzulátu, ale ten je příliš dobře chráněn, a tak se pomstychtivost za spálení koránu vybila na zaměstnancích mise Spojených národů. Oběťmi se, jako už tolikrát, stali ti, jejichž práce i na nejnebezpečnějších místech planety má za cíl zajistit mírové životní podmínky pro tamní obyvatelstvo. Zavražděni tu byli například Nor, Švéd, Rumunka a další cizinci, příslušníci stráže. Ruský diplomat, rovněž člen mise OSN, si zachránil život díky znalosti místního jazyka darí a islámu. Prohlásil se za muslima a dokázal to modlitbou, kterou se vyznává víra. Naštěstí ji dokázal odříkat. Byl tedy „jenom“ zbit.

Běsnění davů se pak přeneslo do dalších afghánských měst a obětí ještě přibylo. K vyhrocení animozity vůči západním cizincům přispěl dokonce sám prezident Karzai požadavkem, aby se za čin pastora Jonese omluvil americký kongres. (Karzai jakoby chtěl v poslední době stát každou nohou v jiném táboře.)

Ne střet civilizací, ale stavění mostů

Chtěl jsem dnes poukázat na dvě nejodpornější tváře náboženské nebo etnické nesnášenlivosti, na fanatismus a davovou psychózu, a na to, že lidé jako Terry Jones, nebo v opačném táboře Bin Ládinův agitátor Ajmán Zavahírí z nich umějí udělat „zbraně masového ničení“. Ale také jsem je chtěl postavit do protikladu k současnému dění ve Středomoří. V aktivitách evropských států – i nevládních organizací – směřujících k ochraně a podpoře Libyjců, kteří se rozhodli svléknout svěrací kazajku despotického režimu, se může začít rozpouštět vzájemná nedůvěra a strach mezi muslimským světem a západními demokraciemi. A to přesto, že ta pomoc má zatím převážně vojenskou tvář a že možná ani není ze strany západních zemí zcela nezištná. Pod pískem pouště je ropa. To ale není teď prvořadé pro ty, kdo se v Libyi, pod vlivem tuniského a egyptského příkladu, pokoušejí změnit poměry v duchu hodnot, které uznává (stále ještě) západní svět. Když se jim to podaří, jako se to už podařilo jejich sousedům, a kdyby se to pak ještě podařilo všem těm, kteří se v dalších arabských zemích bouří proti despocii a dovolávají se přitom demokracie, práv a svobod, nemusí budoucnost patřit střetu civilizací, ale jejich sblížení. Fanatismus a fundamentalismus mohou prohrát! Nejen ve světě islámu, ale na obou stranách fronty, kterou chtějí stůj co stůj udržet lidé jako donedávna neznámý Terry Jones a dnes už téměř zapomenutý Ajmán Zavahírí.

Poznámka na okraj:

Jsem si vědom, že tento můj pohled na žádoucí perspektivu vývoje současné mezinárodní operace na libyjským bojištěm bude českým „pozorovatelům“ politiky domácí i světové připadat jako čirý naivismus. Ale politika není v rukou opravdových politiků a někdy ani v rukou nadšených amatérů jen politikařením s nízkými postraními úmysly. To jen my jako bychom už jinou politiku než špinavou vůbec neznali, ba co horšího, neuznávali.

Pastor baptistické církve Dove World Outreach Center Terry Jones stojí před cedulí upozorňující na připravované pálení koránu
Pastor baptistické církve Dove World Outreach Center Terry Jones stojí před cedulí upozorňující na připravované pálení koránu
Více fotek
  • Pastor baptistické církve Dove World Outreach Center Terry Jones stojí před cedulí upozorňující na připravované pálení koránu zdroj: ČTK/AP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1933/193220.jpg
  • Pálení portrétu Terryho Jonese zdroj: ČTK/AP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1933/193224.jpg
  • Afghánci pálí figurínu pastora Terryho Jonese zdroj: ČTK/AP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1933/193221.jpg